BIỂU MẪU

Luật Huy Thành sẽ soạn thảo, cập nhập nhiều mẫu văn bản trong các linh vực Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và Gia đình, Đất đai, Hành chính, Doanh nghiệp, Lao động...vv để Quý Khách hàng có có thể tham khảo, sử dụng.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Khi một người lao động ký kết Hợp đồng cá nhân với người sử dụng lao động nước ngoài thì cần tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. Dưới đây là mẫu đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân để Quý...

24/05/2018


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập để Quý Khách hàng tham khảo:

24/05/2018


MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Khi lập Hợp đồng cung ứng lao động, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động:

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp có thể phải xin cấp đổi Giấy phép hoạt động. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Khi một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải có Giấy phép hoạt động do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

23/05/2018


MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN ĐỀ  NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe mới do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

21/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn tuyên bố phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.          

21/05/2018


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC MỚI NHẤT

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

21/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CHỦ NỢ

MẪU ĐƠN YÊU CẦU PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CHỦ NỢ

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

MẪU ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN QUYẾT TOÁN THUẾ

MẪU ĐƠN XIN QUYẾT TOÁN  THUẾ

Dưới đây là mẫu đơn xin quyết toán thuế do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Thuế Tài chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin thuê đất do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Đất đai Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

MẪU ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Dưới đây là mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

Dưới đây là mẫu đơn xác nhận không có tiền án, tiền sự do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu thi hành án do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện trong vụ án hành chính do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm vắng do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN XIN TẠM VẮNG MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN TẠM VẮNG MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm vắng do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


bttop