BIỂU MẪU

Luật Huy Thành sẽ soạn thảo, cập nhập nhiều mẫu văn bản trong các linh vực Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và Gia đình, Đất đai, Hành chính, Doanh nghiệp, Lao động...vv để Quý Khách hàng có có thể tham khảo, sử dụng.

MẪU ĐƠN XIN TẠM TRÚ MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN TẠM TRÚ MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm trú do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN TẠM HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN TẠM HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm hoãn hình phạt tù do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

17/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

17/05/2018


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN MỚI NHẤT

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

17/05/2018


MẪU ĐƠN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

17/05/2018


MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn ly hôn đơn phương do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn thuận tình ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn tố cáo do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179

16/05/2018


MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM  HÌNH SỰ

Dưới đây là mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

15/05/2018


MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI 2018

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI 2018

Dưới đây là mẫu đơn khiếu nại do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

15/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

15/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ xuất phát từ tính chất của vụ án và lợi ích của chính người bị hại. Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi tố vụ án hình sự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

15/05/2018


Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


bttop