Đất đai

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Đất đai, Nhà ở được Luật Huy Thành cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Đất đai, Nhà ở cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin thuê đất do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Đất đai Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


bttop