ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Muốn được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đòi hỏi các chủ thể phải đáp ứng các điều kiện theo luật định. Vậy điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào?

29/05/2018


CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Chức năng của văn phòng đăng ký đất đai là thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai...

29/05/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Vậy văn phòng đăng ký đất đai có cơ cấu tổ chức như thế nào?

29/05/2018


VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN GÌ?

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN GÌ?

Văn phòng đăng ký đất đai là gì? Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc...

29/05/2018


CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy cơ quan quản lý đất đai theo quy định của pháp luật bao gồm những chủ thể nào?

29/05/2018


NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LÀ AI?

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LÀ AI?

Người sử dụng đất là ai? Người sử dụng đất là các cá nhân, cơ quan, tổ chức  được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy người sử dụng đất bao gồm những chủ thể nào?

29/05/2018


ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Bà Tuyến được Nhà nước giao đất ở tại đô thị từ năm 2015. Nay bà muốn thực hiện chuyển từ đất ở sang đất kinh doanh thì có cần sự đồng ý của cơ quan Nhà nước hay không ?

20/04/2018


CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH

Công ty hợp danh A hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông An mà không công chứng. Vậy, hợp đồng chuyển nhượng có vi phạm pháp luật không ?

20/04/2018


THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi có sử dụng một mảnh đất trồng cây bạch đàn. Nay, Nhà nước cho phép gia đình chuyển sang sử dụng làm đất xây dựng nhà nghỉ. Vậy, thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất là bao lâu ?

20/04/2018


HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHIỀU TỈNH KHÁC NHAU

HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHIỀU TỈNH KHÁC NHAU

Tôi nhận chuyển nhượng 10 ha đất trồng dứa tại tỉnh Đồng Nai và 15ha tại Thanh hóa. Khi đó, hợp đồng chuyển nhượng có vi phạm về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất hay không ?

20/04/2018


HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Gia đình tôi thuộc diện vừa được giao đất làm muối và đất trồng lạc và hiện tại tôi đang cư trú tại tỉnh Nghệ An. Hạn mức giao đất nông nghiệp mà gia đình tôi có thể nhận là bao nhiêu ?

20/04/2018


ĐẤT Ở NÔNG THÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐẤT Ở NÔNG THÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hộ gia đình sử dụng đất ở nông thôn bao gồm những loại đất nào và hạn mức giao đất đối với mỗi hộ là bao nhiêu ?

20/04/2018


ĐẤT SỬ DỤNG CÓ THỜI HẠN THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐẤT SỬ DỤNG CÓ THỜI HẠN THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

Gia đình tôi được Nhà nước giao đất trồng ngô. Đối với loại đất sử dụng có thời hạn này thì khi hết hạn gia đình có được tiếp tục sử dụng hay không ?

20/04/2018


THỜI ĐIỂM TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỜI ĐIỂM TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi được Nhà nước giao 300 m2 đất ở từ tháng 2/2018. Thời điểm tính tiền sử dụng đất là khi thực hiện trao đất ngoài thực tế hay kể từ khi có quyết định hành chính ?

20/04/2018


PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

UBND xác định giá đất để thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Vậy, UBND sử dụng những phương pháp xác định giá đất nào ?

20/04/2018


NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Gia đình tôi được giao 2000m2 đất trồng lúa. Tôi chuyển đất này sang thành đất ở và giá tiền sử dụng đất là 500 triệu. Vậy, tôi phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích là bao nhiêu ?

20/04/2018


GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và bố tôi là liệt sỹ. Gia đình được giao 200 m2 đất ở. Khi đó, mức giảm tiền sử dụng đất gia đình được hưởng là bao nhiêu ?

20/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI

Chúng tôi được giao 2000 m2 để xây dựng bệnh viện. Diện tích đất này có thuộc vào phạm vi của đất sử dụng ổn định lâu dài hay không ?

20/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Doanh nghiệp tư nhân được giao đất để xây dựng nhà ở để bán có phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hay không ?

20/04/2018


CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Tôi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép 3000 m2 và bị phạt 3 triệu đồng. Khoản tiền phạt này có thuộc phạm vi các khoản thu tài chính đất đai hay không ?

20/04/2018


bttop