ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

Điều kiện hồ sơ nhà đất được cấp Giấy chứng nhận

Điều kiện hồ sơ nhà đất được cấp Giấy chứng nhận

Trong quá trình đăng ký Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu có đủ một trong các giấy tờ trong quy định thì người đó sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét Cấp giấy chứng nhận.

05/01/2018


Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

Trước đây, trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, nhiều địa phương đã gộp đất ở với đất vườn, ao và ghi chung là “Thổ cư” mà không xác định rõ diện tích cụ thể của từng loại đất. Việc ghi nhận như vậy là chưa chính xác theo quy định hiện hành. Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đã có những quy định cụ thể về vấn...

05/01/2018


Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh khi xây dựng bảng giá đất

Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh khi xây dựng bảng giá đất

Một trong những tranh chấp khiếu kiện nổi bật là tranh chấp về xác định giá đất giáp ranh; cùng một dự án cần thu hồi đất qua nhiều tỉnh thành thì giá đất bồi thường lại khác nhau; hay như thu hồi đất tại khu giáp ranh giữa thành phố và huyện cũng khác nhau…từ đó dẫn đến tranh chấp khiếu kiện kéo dài. Để khắc phục những vấn đề trên, Luật Đất đai 2013 đã có...

05/01/2018


Đối tượng thu tiền sử dụng đất

Đối tượng thu tiền sử dụng đất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

05/01/2018


Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

Hồ sơ địa chính bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất, người được giao quản lý đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, các quyền và thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

05/01/2018


Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất

Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

05/01/2018


Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất, thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất, thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.

05/01/2018


Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai 2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

05/01/2018


Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Khoản 1 Điều 138 quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất như sau:

05/01/2018


Thẩm quyền thu hồi đất

Thẩm quyền thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai

05/01/2018


Phương thức định giá đất

Phương thức định giá đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, vì vậy Nhà nước có các quyền năng của chủ sở hữu, trong đó có quyền định đoạt. Quyền định đoạt đối với đất đai của Nhà nước thể hiện ở rất nhiều các hoạt động khác nhau. Trong đó, có hoạt động định giá đất. Vậy Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực ngày 01/07/2014 quy định như thế nào về phương pháp định giá...

05/01/2018


Phương pháp xác định giá đất

Phương pháp xác định giá đất

Việc xác định giá đất đai có vai trò quan trọng trong quản lý đất đai. Xác định đúng giá đất sẽ là cơ sở để thực hiện đền bù trong trường hợp thu hồi đất. Ngoài ra giá đất cũng là cơ sở để các chủ thể giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho…quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà ta có giá đất cụ thể;...

05/01/2018


Căn cứ xác định sử dụng đất ổn định

Căn cứ xác định sử dụng đất ổn định

Điều 101 Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực từ 1/7/2014) quy định về việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

05/01/2018


Trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

thu hồi còn phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất mà luật đã quy định. Vì lợi ích của quốc gia, công cộng cũng như vì mục đích quốc phòng, bảo vệ đất nước mà nhiều trường hợp, Nhà nước buộc phải thu hồi đất để thực hiện các công việc đó. Việc thu hồi đất này, ngoài việc đảm bảo quyền...

05/01/2018


Hòa giải tranh chấp đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai đang là một vấn đề “nóng” của xã hội, phần lớn có vụ việc khiếu kiện đều có liên quan đến vấn đề này. Để giải quyết vấn đề này “nóng” này thì ngoài việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho mọi người thì cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp...

05/01/2018


Thời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất

Khi được giao sử dụng một diện tích đất thì ngoài việc quan tâm đến vị trí đất, giá trị sử dụng đất, điều kiện phát triển…thì vấn đề về thời hạn sử dụng đất cũng luôn được người sử dụng đất quan tâm đến. Việc mong muốn sử dụng đất lâu dài ổn định luôn là một trong những ưu tiên của người...

05/01/2018


Quyền sử dụng hạn chế Bất động sản liền kề

Quyền sử dụng hạn chế Bất động sản liền kề

Do địa hình khu dân cư rất đa dạng nên nhu cầu cần có lối đi chung hay mắc đường dây tải điện, cấp thoát nước…luôn hiện hữu đối với một số nhà dân. Sự việc tưởng chừng như “nhỏ nhặt” này nhưng lại rất dễ xảy ra những tranh chấp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Để luôn đảm bảm quyền lợi hợp...

05/01/2018


Các trường hợp thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất

Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội hay phục vụ an ninh quốc phòng của Đất nước, Nhà nước sẽ phải thu hồi một diện tích đất phù hợp. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng thu hồi đất một cách tràn làn như trước đây, Luật đất đai 2013 (có hiệu lực từ 1/7/2014) đã quy định rõ những trường hợp thu hồi đất.

05/01/2018


Giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai

Để tránh cho việc tranh chấp đất đai kéo dài, gây ảnh hưởng đến công tác thực thi pháp luật thì mỗi cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai nên nắm vững các trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp và đặc biệt là xác định rõ thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện được bồi thường đất

Điều kiện được bồi thường đất

Hiện nay, vấn đề thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đang là một vấn đề “nóng”, được nhiều người quan tâm. Khi Nhà nước thu hồi đất thì điều người dân quan tâm nhất là gia đình có thuộc diện được bồi thường hay không, bồi thường bao nhiêu, như thế nào?...Do vậy,...

05/01/2018


bttop