ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán

Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán

Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua.

04/12/2018


Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng

Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm các nguyên tắc mà pháp luật quy định.

30/11/2018


Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính nào?

30/11/2018


Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh

Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh

Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Các hành vi bị cấm khi kinh doanh bất động sản

Các hành vi bị cấm khi kinh doanh bất động sản

Các hành vi bị cấm khi kinh doanh bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm những thông tin gì?

30/11/2018


Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân có thuộc loại bất động sản được đưa vào kinh doanh không?

30/11/2018


Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài

Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài

Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình không?

25/10/2018


Quyền của nhà thầu nước ngoài

Quyền của nhà thầu nước ngoài

Quyền của nhà thầu nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Nhà thầu nước ngoài có quyền được quyền tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc không?

25/10/2018


Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng

Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng

Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


bttop