ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

Quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

01/08/2018


XỬ LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

XỬ LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

Vấn đề xử lý quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn xử lý quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa để hiểu rõ hơn.

01/08/2018


ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DỰ ÁN

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DỰ ÁN

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải bảo đảm các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

31/07/2018


ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ Ở

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ Ở

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/07/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO CƠ QUAN NÀO THỰC HIỆN?

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO CƠ QUAN NÀO THỰC HIỆN?

Xác định đúng cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là rất quan trọng. Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/07/2018


TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

Trong một số trường hợp, tài sản gắn liền với đất sẽ không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

31/07/2018


LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu gồm những loại cây nào?

31/07/2018


CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÂY LÂU NĂM

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÂY LÂU NĂM

Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm khi có các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/07/2018


CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định.

31/07/2018


CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở

Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể.Để hiểu rõ hơn, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

31/07/2018


CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

31/07/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU

Trong trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/07/2018


BÀN GIAO HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

BÀN GIAO HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa các đơn vị, giữa các cấp để sử dụng phải được thể hiện bằng biên bản và tuân thủ các quy định của pháp luật về bàn giao hồ sơ địa chính.

31/07/2018


HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH ĐƯỢC BẢO MẬT NHƯ THẾ NÀO?

HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH ĐƯỢC BẢO MẬT NHƯ THẾ NÀO?

Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.Việc bảo mật hồ sơ địa chính là rất cần thiết hiện nay.

31/07/2018


HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH ĐƯỢC BẢO QUẢN NHƯ THẾ NÀO?

HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH ĐƯỢC BẢO QUẢN NHƯ THẾ NÀO?

Việc bảo quản hồ sơ địa chính rất quan trọng đối với công tác quản lý đất đai của nhà nước hiện nay, bởi lẽ hồ sơ địa chính bao gồm những tài liệu quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Vậy bảo quản hồ sơ địa chính được pháp luật quy định như thế nào?

31/07/2018


KIỂM TRA VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

KIỂM TRA VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Việc kiểm tra việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/07/2018


ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Ở CÁC CẤP

ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Ở CÁC CẤP

Để hiểu hơn về đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ địa chính ở các cấp, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

31/07/2018


TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH PHẢI CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG VÀ CĂN CỨ CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ

TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH PHẢI CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG VÀ CĂN CỨ CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ

Các tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động theo căn cứ cập nhật, chỉnh lý trong các trường hợp biến động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

31/07/2018


NHÓM DỮ LIỆU VỀ SỰ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

NHÓM DỮ LIỆU VỀ SỰ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm những dữ liệu nào? Để hiểu rõ hơn, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

31/07/2018


NHÓM DỮ LIỆU TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NHÓM DỮ LIỆU TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm những dữ liệu nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn sau đây của Luật Huy Thành.

31/07/2018


bttop