ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Huyện K có dự định lập quy hoạch sử dụng đất nhưng bản quy hoạch này không phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Hoạt động này có bị coi là vi phạm nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hay không ?

11/04/2018


NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Cơ quan tôi là đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan tôi có nằm trong phạm vi người sử dụng đất hay không?

11/04/2018


NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐỂ QUẢN LÝ

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐỂ QUẢN LÝ

Trên địa bàn huyện Thường Tín có diện tích đất 3ha chưa được giao cho ai sử dụng. Sau đó, diện tích đất được Nhà Nước giao để quản lý cho UBND cấp xã. Ai chịu trách nhiệm về diện tích đất này.

11/04/2018


LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Năm 2015, UBND cấp xã mới lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương. Hiện nay là 2018 cơ quan có phải lập bản đồ nữa không và báo cáo kết quả lên cơ quan nào?

11/04/2018


KỲ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KỲ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tỉnh tôi mới lập kế hoạch sử dụng đất vào năm 2015. Do biến đổi về tình hình kinh tế, xã hội, tỉnh muốn lập kế hoạch trước kỳ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Hoạt động đó có vi phạm pháp luật không ?

11/04/2018


ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Nhà máy đường chuyên xả rác thải ra khu đất trống gần đó. Khu vực đất đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất có nằm trong phạm vi điều tra cơ bản về đất đai hay không?

11/04/2018


CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

UBND cấp tỉnh ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở. Khi đó, UBND cấp tỉnh có phải chỉnh lý bản đồ địa chính hay không ?

11/04/2018


CĂN CỨ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi nhận chuyển nhượng đất từ bà Quế, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy, căn cứ xác định loại đất được thực hiện như thế nào?

11/04/2018


BẢO HỘ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

BẢO HỘ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi được giao đất trồng cây lâu năm- cây bạch đàn. Tháng trước, Nhà nước ra quyết định thu hồi để phát triển kinh tế. Việc thu hồi này có vi phạm bảo hộ quyền sử dụng đất cho cá nhân hay không ?

11/04/2018


PHÂN LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

PHÂN LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Để thuận tiện trong việc quản lý, Nhà nước đã tiến hành phân loại đất theo mục đích  sử dụng.  

22/03/2018


GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

GIAO ĐẤT  KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, quy định về việc Nhà nước giao đất, có hai hình thức giao đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không  thu tiền sử dụng đất. Vậy các trường hợp nào là giao đất không thu tiền sử dụng đất?

12/03/2018


Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Phía trước nhà tôi đang ở đang chuẩn bị mở đường. Ban giải phóng mặt bằng mới ra dự thảo đền bù tái định cư, bà con đã đồng ý và bốc thăm suất tái định cư rồi nhưng trường hợp của nhà tôi là phần tái định cư ít hơn phần tiền được đền bù thì phải làm sao? Trường hợp tôi muốn lấy tiền và không nhận suất tái định cư có được không?...

05/01/2018


Tặng cho bất động sản

Tặng cho bất động sản

Vào năm 2000, bác tôi là anh trai của bố tôi có viết giấy ủy quyền cho bố tôi thừa hưởng mảnh đất để sang định cư bên Pháp. Đến năm 2005, bố tôi đã viết di chúc để lại mảnh đất nói trên cho tôi, tôi đã sang tên quyền sử dụng đất mang tên tôi vào năm 2010 vào thời điểm ko có ai tranh chấp. Đến nay, 2017 tôi muốn sang nhượng lại mảnh đất đó...

05/01/2018


Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở theo quy định

05/01/2018


Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy định

05/01/2018


Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam  của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Những đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định sẽ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

05/01/2018


Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cá nhân, tổ chức có đề nghị cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục quy định.

05/01/2018


Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó

05/01/2018


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền quản lý nhà ở có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


bttop