ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng II

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng II

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng II được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được pháp luật quy định như thế nào?

23/10/2018


Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm những phần nào?

23/10/2018


Quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm các tài liệu nào?

23/10/2018


Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án…

23/10/2018


Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trình

Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trình

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng được pháp luật quy định như thế nào?

23/10/2018


Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng đối với từng hạng được pháp luật quy định như thế nào?

23/10/2018


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng đối với từng hạng được pháp luật quy định như thế nào?

23/10/2018


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng là gì? Phạm vi hoạt động của Chứng chỉ hành nghề kiểm định thi công xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

23/10/2018


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng là gì?

23/10/2018


PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

22/10/2018


ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

22/10/2018


bttop