DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Sau đây Luật Huy Thành sẽ tư vấn cho quý khách về vấn đề cổ phần trong công ty cổ phần để chúng ta có những hình dung rõ ràng hơn.

02/02/2018


CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi vừa thành lập công ty TNHH để tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì mới thành lập nên tôi đang muốn thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm giới thiệu sản phẩm của công ty. Vậy tôi muốn hỏi có các các hình thức khuyến mại nào có thể áp dụng?

02/02/2018


VĂN BẢN ỦY UYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN ỦY UYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

Tôi đang là một cổ đông lớn tại công ty cổ phần T, sắp tới tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài và muốn ủy quyền cho người khác đại diện cho tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong công ty. Vậy tôi muốn hỏi việc ủy quyền người đại diện trong doanh nghiệp có cần lập thành văn bản không? Nếu có thì văn bản bao gồm những nội dung gì?

05/01/2018


HẾT THỜI HẠN ỦY QUYỀN LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

HẾT THỜI HẠN ỦY QUYỀN LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

Tôi đang làm đại diện theo ủy quyền cho chủ sở hữu doanh nghiệp X. Hiện anh ấy đang đi đi công tác ở nước ngoài chưa về. Ngày mai sẽ hết thời hạn ủy quyền. Vậy tôi nên làm như thế nào để đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo pháp luật khi hết thời hạn ủy quyền làm người đại diện của doanh nghiệp?

05/01/2018


Kinh doanh đồ chơi tình dục (sextoy) có vi phạm pháp luật không?

Kinh doanh đồ chơi tình dục (sextoy) có vi phạm pháp luật không?

Câu hỏi Tôi thấy có khá nhiều các cửa hàng kinh doanh, bày bán công khai các loại đồ chơi tình dục. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật có cho phép kinh doanh đồ chơi tình dục hay không?

05/01/2018


Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Hợp đồng, giao dịch của công ty TNHH một thành viên với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch của công ty TNHH một thành viên  với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc, kiểm soát viên… phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định…

05/01/2018


Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên  do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong các mô hình quy định.

05/01/2018


Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được cấp lại nếu bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn… Điều 12 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Việc cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Điều 11 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định. Điều 9 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: “Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân khi đáp...

05/01/2018


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật bị thu hồi trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được cấp lại trong các trường hợp quy định. Điều 7 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định.

05/01/2018


Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong một số trường hợp đặc biệt

Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên  trong một số trường hợp đặc biệt

Chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty…

05/01/2018


Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành  viên có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

05/01/2018


QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thực hiện các quyền của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

05/01/2018


THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

05/01/2018


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu…

05/01/2018


Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


bttop