GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

20/04/2018

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và bố tôi là liệt sỹ. Gia đình được giao 200 m2 đất ở. Khi đó, mức giảm tiền sử dụng đất gia đình được hưởng là bao nhiêu ?

Chào bạn, về vấn đề giảm tiền sử dụng đất đối với người có công, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 110 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định:

“1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

(Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật)

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Việc miễn giảm tiền sử dụng đất có áp dụng đối với việc thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo,...Gia đình bạn vừa là gia đình hộ nghèo, thuộc đồng bào dân tộc tiểu số, đồng thời bố lại là liệt sỹ-người có công với cách mạng. Chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất được quy định tại điều 12 của nghị định 45/2014/NĐ-CP. Theo đó, mức giảm đối với hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 50% trong hạn mức giao đất ở và 70% tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ. Như vậy, mức miễn giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp này là 70% -mức giảm cao nhất.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop