GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

27/02/2018

Giao dịch thương mại giữa Công ty TNHH hai thành viên trở lên An Phước với doanh nghiệp tư nhân B- chủ sở hữu là mẹ đẻ của giám đốc công ty An Phước có cần sự chấp thuận của hội đồng thành viên không?

Chào bạn, về vấn đề hợp đồng giao dịch thương mại của công ty TNHH hai thành viên trở lên , Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Hợp đồng giao dịch thương mại của công ty tnhh hai thành viên trở lên)

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

Điều 67 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

2. Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặc gây thiệt hại cho công ty.

Căn cứ vào quy định trên khi công ty TNHH hai thành viên trở lên mà ký hợp đồng với những đối tượng quy định tại khoản 1 điều 67 Luật doanh nghiệp 2014 thì phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn dự định ký kết hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp tư nhân B, mà chủ doanh nghiệp là mẹ đẻ của giám đốc công ty bạn. Theo quy định mẹ đẻ là người có liên quan của giám đốc( khoản 17 điều 4 Luật doanh nghiệp 2014). Vì vậy, hợp đồng này cần có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. Trong trường hợp này, hợp đồng được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết.

Trên đây là các nội dung tư vấn về hợp đồng giao dịch thương mại của công ty TNHH hai thành viên trở lên để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

 

 

bttop