GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TRƯỞNG TÀU KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ NỒNG ĐỘ CỒN CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

TRƯỞNG TÀU KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ NỒNG ĐỘ CỒN CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Trưởng tàu Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, nhân viên trên tàu vi phạm quy định về sử dụng các chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


LÁI TÀU KHÔNG MANG THEO GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

LÁI TÀU KHÔNG MANG THEO GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Người lái tàu thực hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà không mang theo Giấy phép lái tàu hoặc sử dụng Giấy phép lái tàu quá hạn bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


KHÔNG CÓ THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA TRƯỞNG TÀU VÀ LÁI TÀU TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG CÓ THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA TRƯỞNG TÀU VÀ LÁI TÀU TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không có thiết bị đo tốc độ tàu, thiết bị thông tin liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu tại vị trí làm việc của trưởng tàu theo quy định hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định bị xử lý như thế nào?

25/06/2018


KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ THUỐC SƠ, CẤP CỨU TRÊN TÀU KHÁCH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ THUỐC SƠ, CẤP CỨU TRÊN TÀU KHÁCH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không có hoặc có không đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ, cấp cứu, dụng cụ chèn tàu, tín hiệu cầm tay trên tàu hàng theo quy định bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ HÃM, NỐT ĐẦU MÁY?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ HÃM, NỐT ĐẦU MÁY?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định về thiết bị hãm, ghép nối đầu máy, toa xe còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

22/06/2018


KHÔNG LẮP VAN HÃM KHẨN CẤP TRÊN TOA XE KHÁCH, TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 1/8/2016?

KHÔNG LẮP VAN HÃM KHẨN CẤP TRÊN TOA XE KHÁCH, TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 1/8/2016?

Không lắp van hãm khẩn cấp trên toa xe khách, tại vị trí làm việc của trưởng tàu hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


TỔ CHỨC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHÔNG KẺ SỐ HIỆU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TỔ CHỨC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHÔNG KẺ SỐ HIỆU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt không kẻ, kẻ không đủ, không đúng số hiệu, số đăng ký và các ký hiệu khác theo quy định trên mỗi phương tiện giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


ĐƯA PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐƯA PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, phương tiện không có giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chạy trên đường sắt, trừ việc di chuyển phương tiện mới nhập khẩu, phương tiện chạy thử nghiệm, phương tiện hư hỏng đưa về cơ sở sửa chữa bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


KHÔNG KỊP THỜI NGĂN NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG KỊP THỜI NGĂN NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không kịp thời có biện pháp xử lý, biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện công trình đường sắt đang thi công đe dọa an toàn chạy tàu bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT KHÔNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ AN TOÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT KHÔNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ AN TOÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không bố trí đủ thiết bị an toàn và tín hiệu theo quy định đối với phương tiện, thiết bị thi công bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

19/06/2018


KHÔNG KỊP THỜI SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT BỊ HƯ HỎNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG KỊP THỜI SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT BỊ HƯ HỎNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Để công trình đường sắt bị hư hỏng mà không kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa chữa cần thiết bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


LẬP HỒ SƠ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LẬP HỒ SƠ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không lập hồ sơ theo dõi các vị trí xung yếu hoặc lập hồ sơ không đúng quy định bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu như thế nào?

19/06/2018


TREO BIỂN QUẢNG CÁO TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TREO BIỂN QUẢNG CÁO TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đặt, treo biển quảng cáo, biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


MUA BÁN HÀNG HÓA, THẢ GIA SÚC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

MUA BÁN HÀNG HÓA, THẢ GIA SÚC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Mua bán hàng hóa, họp chợ, thả trâu, bò, gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

19/06/2018


XÂY DỰNG LÒ VÔI CÁCH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN GAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NHỎ HƠN 10M BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XÂY DỰNG LÒ VÔI CÁCH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN GAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NHỎ HƠN 10M BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xây dựng lò vôi, lò gốm, lò gạch, lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 10 m bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


KÉO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KÉO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Mở đường ngang, kéo đường dây thông tin, đường dây tải điện, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống, các công trình khác trái phép qua đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


bttop