GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải là gì? Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải có quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả không?

26/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA CHÁNH THANH TRA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA CHÁNH THANH TRA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông của Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải là gì? Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải có quyền Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn không?

25/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA THANH TRA GIAO THÔNG KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA THANH TRA GIAO THÔNG KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Thanh tra giao thông có những quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính không?

25/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, TRƯỞNG ĐỒN CÔNG AN?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, TRƯỞNG ĐỒN CÔNG AN?

Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền có quyền Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không?

24/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHIẾN SỸ CÔNG AN ĐANG THI HÀNH NHIỆM VỤ?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHIẾN SỸ CÔNG AN ĐANG THI HÀNH NHIỆM VỤ?

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không?

24/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH?

Chủ tịch UBND tỉnh có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ không?

24/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN?

Chủ tịch UBND huyện có quyền phạt tiền, tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ không?

24/07/2018


THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ?

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ?

Chủ tịch UBND xã có quyền phạt tiền, tịch thu tang vật phương tiện được xử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không?

24/07/2018


MANG ĐỘNG VẬT CÓ DỊCH BỆNH VÀO GA, LÊN TÀUBỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

MANG ĐỘNG VẬT CÓ DỊCH BỆNH VÀO GA, LÊN TÀUBỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

Cá nhân thực hiện hành vi Mang theo động vật có dịch bệnh vào ga, lên tàu; Gây mất trật tự, an toàn trên tàu, dưới ga bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


GÂY MẤT TRẬT TỰ, AN TOÀN TRÊN TÀU, DƯỚI GA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

GÂY MẤT TRẬT TỰ, AN TOÀN TRÊN TÀU, DƯỚI GA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

Cá nhân thực hiện hành vi Gây mất trật tự, an toàn trên tàu, dưới ga; Đe dọa, xâm phạm sức khỏe, tài sản của hành khách và nhân viên đường sắt đang thi hành nhiệm vụ bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


KHÔNG CHẤP HÀNH NỘI QUY ĐI TÀU BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

KHÔNG CHẤP HÀNH NỘI QUY ĐI TÀU BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

Cá nhân thực hiện hành vi Không chấp hành nội quy đi tàu; Ném đất, đá hoặc các vật khác từ trên tàu xuống khi tàu đang chạy bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


BÁN HÀNG RONG TRÊN TÀU, DƯỚI GA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

BÁN HÀNG RONG TRÊN TÀU, DƯỚI GA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TỪ NGÀY 01/08/2016?

Cá nhân thực hiện hành vi Bán hàng rong trên tàu, dưới ga; Không chấp hành nội quy đi tàu bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


MUA BÁN, VẬN , TÀNG TRỮ VÉ TÀU GIẢ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

MUA BÁN, VẬN , TÀNG TRỮ VÉ TÀU GIẢ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Cá nhân hoặc tổ chức có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vé tàu giả bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


“PHE VÉ” TÀU XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

“PHE VÉ” TÀU XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

“Phe vé” tàu xe là hành vi mua bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính. Vậy, hành vi “phe vé” tàu xe bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


SỬ DỤNG VÉ GIẢ ĐỂ ĐI TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

SỬ DỤNG VÉ GIẢ ĐỂ ĐI TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Hành khách có hành vi sử dụng vé tàu giả để đi tàu; Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ XẾP, DỠ, VẬN CHUYERN HÀNG NGUY HIỂM BỊ PHẠT ĐẾN 20 TRIỆU ĐỒNG?

VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ XẾP, DỠ, VẬN CHUYERN HÀNG NGUY HIỂM BỊ PHẠT ĐẾN 20 TRIỆU ĐỒNG?

Doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt Không thực hiện đúng các quy định về xếp, dỡ, vận chuyển hàng nguy hiểm; Không thực hiện đúng quy định về vận tải hàng siêu trường, siêu trọng bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


BÁN VÉ TÀU TRÁI QUY ĐỊNH BỊ PHẠT ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG?

BÁN VÉ TÀU TRÁI QUY ĐỊNH BỊ PHẠT ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG?

Doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt Không thực hiện Việc niêm yết hoặc niêm yết không đúng quy định về: Giờ tàu, giá vé, giá cước, các loại chi phí khác, kế hoạch bán vé, danh mục hàng hóa cấm vận chuyển bằng tàu khách, các quy định của doanh nghiệp về trách nhiệm phục vụ hành khách bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT SỐNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT SỐNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi vận chuyển động vật sống không đúng quy định, vận chuyển tử thi, hài cốt trái quy định bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


DOANH NGHIỆP TRỰC TIẾP KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VẬN CHUYỂN TỬ THI, HÀI CỐT TRÁI QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

DOANH NGHIỆP TRỰC TIẾP KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VẬN CHUYỂN TỬ THI, HÀI CỐT TRÁI QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận chuyển tử thi, hài cốt trái quy định, vận chuyển động vật sống không đúng quy định bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐƯỜNG SẮT KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐƯỜNG SẮT KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên có hành vi đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế tuyển sinh, nội dung, chương trình đào tạo, quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn bị xử lý như thế nào?

24/07/2018


bttop