GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

CHỦ XE Ô TÔ, MÁY KÉO CÓ HÀNH VI THUÊ MƯỢN LINH KIỆN XE Ô TÔ KHI ĐANG KIỂM ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CHỦ XE Ô TÔ, MÁY KÉO CÓ HÀNH VI THUÊ MƯỢN LINH KIỆN XE Ô TÔ KHI ĐANG KIỂM ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Chủ xe ô tô, máy kéo có hành vi Thuê, mượn linh kiện, phụ kiện của xe ô tô khi kiểm định bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


CHỦ XE Ô TÔ, MÁY KÉO CÓ HÀNH VI TỰ Ý THAY ĐỔI KHUNG, MÁY, HÌNH DÁNG, KÍCH THƯỚC, ĐẶC TÍNH CỦA XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CHỦ XE Ô TÔ, MÁY KÉO CÓ HÀNH VI TỰ Ý THAY ĐỔI KHUNG, MÁY, HÌNH DÁNG, KÍCH THƯỚC, ĐẶC TÍNH CỦA XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Các chủ xe ô tô, máy kéo có hành vi Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe; Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


TỰ Ý THAY ĐỔI KHUNG, MÁY, HÌNH DÁNG, KÍCH THƯỚC, ĐẶC TÍNH CỦA XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TỰ Ý THAY ĐỔI KHUNG, MÁY, HÌNH DÁNG, KÍCH THƯỚC, ĐẶC TÍNH CỦA XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Các hành vi Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe; Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


LẮP KÍNH CHẮN GIÓ KHÔNG PHẢI LOẠI KÍNH AN TOÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LẮP KÍNH CHẮN GIÓ KHÔNG PHẢI LOẠI KÍNH AN TOÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lắp kính chắn gió, kính cửa của xe không phải là loại kính an toàn bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


TỰ Ý THAY ĐỔI MÀU SƠN, NHÃN HIỆU QUẢ XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TỰ Ý THAY ĐỔI MÀU SƠN, NHÃN HIỆU QUẢ XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


XỬ PHẠT HÀNH VI SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRÁI PHÉP PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG?

XỬ PHẠT HÀNH VI SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRÁI PHÉP PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG?

Hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; sản xuất, bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

05/06/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

05/06/2018


BẾN XE KHÔNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG CHO XE RA BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

BẾN XE KHÔNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG CHO XE RA BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Bến xe không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra, vào bến hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra, vào bến bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


Ô TÔ CHỞ HÀNG VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 100% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Ô TÔ CHỞ HÀNG VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 100% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100% bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


XE TAXI KHÔNG CÓ BỘ PHẬN QUẢN LÝ, THEO DÕI CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE TAXI KHÔNG CÓ BỘ PHẬN QUẢN LÝ, THEO DÕI CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải Không có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định hoặc có nhưng không duy trì hoạt động nghiệp vụ của bộ phận này theo quy định bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


KHÔNG NIÊM YẾT THÔNG TIN CỦA XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG NIÊM YẾT THÔNG TIN CỦA XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác, đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh taxi tải, chữ taxi tải, tự trọng của xe, trọng tải được phép chở của xe ở mặt ngoài hai bên thành xe hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa buồng lái xe taxi tải theo quy định bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 10% ĐẾN 50% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 10% ĐẾN 50% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 50% bị xử phạt như thế nào

04/06/2018


XE VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Vận chuyển hàng nguy hiểm mà dừng xe, đỗ xe ở nơi đông người, khu dân cư, công trình quan trọng; không có báo hiệu hàng nguy hiểm theo quy định bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


XE VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Vận chuyển các chất gây ô nhiễm môi trường không theo đúng quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE CHỞ HÀNH SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE CHỞ HÀNH SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG?

Ngoài việc bị phạt tiền, người thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

04/06/2018


XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LƯU HÀNH?

XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LƯU HÀNH?

Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành hoặc có Giấy phép lưu hành nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng Giấy phép lưu hành không do cơ quan có thẩm quyền cấp bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ BIỂN BÁO KÍCH THƯỚC?

XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ BIỂN BÁO KÍCH THƯỚC?

Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có báo hiệu kích thước của hàng theo quy định như thế nào?

04/06/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TẢI, MÁY KÉO VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VI PHẠM?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TẢI, MÁY KÉO VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VI PHẠM?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

04/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 30% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 30% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50% bị phạt như thế nào?

04/06/2018


bttop