GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE THÔ SƠ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHƯƠNG TIỆN KHI THAM GIA GIAO THÔNG?

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE THÔ SƠ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHƯƠNG TIỆN KHI THAM GIA GIAO THÔNG?

Người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông bị xử phạt như thế nào?

30/05/2018


CÁ HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GĂN MÁY VI PHẠM?

CÁ HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GĂN MÁY VI PHẠM?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

30/05/2018


XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có Giấy đăng ký xe theo quy định bị xử phạt như thế nào?

30/05/2018


XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SỬ DỤNG CÒI KHÔNG ĐÚNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SỬ DỤNG CÒI KHÔNG ĐÚNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe bị xử phạt như thế nào?

30/05/2018


XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG CÓ ĐÈN SOI BIỂN SỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG CÓ ĐÈN SOI BIỂN SỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng bị xử phạt như thế nào?

30/05/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

30/05/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

30/05/2018


MỨC PHẠT LỖI GẮN BIỂN SỐ KHÔNG ĐÚNG VỚI GIẤY ĐĂNG KÝ XE?

MỨC PHẠT LỖI GẮN BIỂN SỐ KHÔNG ĐÚNG VỚI GIẤY ĐĂNG KÝ XE?

Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị xử lý như thế nào?

30/05/2018


MỨC PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN RƠ MI RƠ MÓC KHÔNG CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ?

MỨC PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN RƠ MI RƠ MÓC KHÔNG CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ?

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe, đăng ký rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc theo quy định thì bị xử lý như thế nào?

30/05/2018


LỖI DÙNG XE CÓ BIỂN SỐ MỜ BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

LỖI DÙNG XE CÓ BIỂN SỐ MỜ BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng thì bị xử lý như thế nào?

30/05/2018


Ô TÔ KHÔNG CÓ BỘ PHẬN GIẢM THANH BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Ô TÔ KHÔNG CÓ BỘ PHẬN GIẢM THANH BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn thì bị xử lý như thế nào?

30/05/2018


TRẠM THU PHÍ GÂY ÙN TẮC CÓ THỂ BỊ PHẠT 70 TRIỆU?

TRẠM THU PHÍ GÂY ÙN TẮC CÓ THỂ BỊ PHẠT 70 TRIỆU?

Để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 200 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí (tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ) lớn hơn 2.000 m thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


TRẠM THU PHÍ ĐỂ XE CHỜ HƠN 10 PHÚT SẼ BỊ PHẠT 10 TRIỆU?

TRẠM THU PHÍ ĐỂ XE CHỜ HƠN 10 PHÚT SẼ BỊ PHẠT 10 TRIỆU?

Để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 10 phút đến 20 phút thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


TỰ Ý MỞ LÀM HƯ HỎNG NẮP CÔNG TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

TỰ Ý MỞ LÀM HƯ HỎNG NẮP CÔNG TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Tự ý tháo, mở làm hư hỏng nắp cống, nắp ga các công trình ngầm, hệ thống tuy nen trên đường giao thông thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


KHÔNG SỬA CHỮA KỊP THỜI CÁC BIỂN BÁO HIỆU BỊ HƯ HỎNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

KHÔNG SỬA CHỮA KỊP THỜI CÁC BIỂN BÁO HIỆU BỊ HƯ HỎNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Không bổ sung hoặc sửa chữa kịp thời các biển báo hiệu nguy hiểm đã bị mất, bị hư hỏng mất tác dụng; không có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng của công trình đường bộ gây mất an toàn giao thông thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


TỰ Ý ĐỐT LỬA TRÊN CẦU, DƯỚI GẦM CẦU THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

TỰ Ý ĐỐT LỬA TRÊN CẦU, DƯỚI GẦM CẦU THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


THẢ RÔNG GIA SÚC RA ĐƯỜNG THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

THẢ RÔNG GIA SÚC RA ĐƯỜNG THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Chăn dắt súc vật ở mái đường; buộc súc vật vào hàng cây hai bên đường hoặc vào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ của giao thông đường bộ thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HOẠT ĐỘNG BẾN XE, BÃI ĐỖ XE TRÁI PHÉP?

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HOẠT ĐỘNG BẾN XE, BÃI ĐỖ XE TRÁI PHÉP?

Xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không theo quy hoạch hoặc không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


XỬ PHẠT KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ?

XỬ PHẠT KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ?

Thi công trên đường bộ đang khai thác không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông thông suốt để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


ĐỂ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐỂ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông thì bị xử lý như thế nào?

29/05/2018


bttop