GIỚI THIỆU

Luật Huy Thành là Công ty Luật uy tín tại Hà Nội, hoạt động hàng đầu trong các lĩnh vực tranh tụng, thu hồi nợ; bảo vệ thân chủ trong các vụ án hình sự, dân sự; tư vấn doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về  quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Giao thông đường bộ 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về  bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đa dạng sinh học 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÔNG NGHỆ CAO – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÔNG NGHỆ CAO – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về  hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Công nghệ cao 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Hãy...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Lý lịch tư pháp 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Quy hoạch đô thị 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUẢN LÝ CÔNG NỢ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUẢN LÝ CÔNG NỢ – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Quản lý công nợ 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Dân quân tự vệ 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Hội người cao tuổi Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Người cao tuổi 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT VIỄN THÔNG - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT VIỄN THÔNG - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Viễn thông 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Tần số vô tuyến điện 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế tài nguyên 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Các tổ chức tín...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán...

13/06/2018


bttop