GIỚI THIỆU

Luật Huy Thành là Công ty Luật uy tín tại Hà Nội, hoạt động hàng đầu trong các lĩnh vực tranh tụng, thu hồi nợ; bảo vệ thân chủ trong các vụ án hình sự, dân sự; tư vấn doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NUÔI CON NUÔI - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NUÔI CON NUÔI - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Nuôi con nuôi 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền,...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà...

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BƯU CHÍNH - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BƯU CHÍNH - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Bưu chính 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

13/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Người khuyết tật 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM  - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế bảo vệ môi trường 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THANH TRA - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THANH TRA - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thanh tra 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT VIÊN CHỨC - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT VIÊN CHỨC - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về  viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG - GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHOÁNG SẢN - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHOÁNG SẢN - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai  thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo,nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy gọi đến tổng...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự,thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Kiểm toán độc lập 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ CÁO - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ CÁO  - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHIẾU NẠI - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHIẾU NẠI - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát...

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐO LƯỜNG - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐO LƯỜNG  - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đo lường 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT LƯU TRỮ - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT LƯU TRỮ  - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về  hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Lưu trữ 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

12/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CƠ YẾU - GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CƠ YẾU - GỌI 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cơ yếu. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Cơ yếu 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà...

12/06/2018


bttop