GIỚI THIỆU

Luật Huy Thành là Công ty Luật uy tín tại Hà Nội, hoạt động hàng đầu trong các lĩnh vực tranh tụng, thu hồi nợ; bảo vệ thân chủ trong các vụ án hình sự, dân sự; tư vấn doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng. Hãy...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KẾ TOÁN 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KẾ TOÁN 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Kế toán 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THỐNG KÊ 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THỐNG KÊ 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước. Hãy gọi đến...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 19006179

Bạn đang có những thắc mắc các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học....

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 19006179

Bạn đang có những thắc mắc về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Trưng cầu ý dân 19006179 để nhận được sự...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ 19006179

Bạn đang có những thắc mắc về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Phí, lệ phí 19006179 để nhận được...

08/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 19006179

Bạn đang có những thắc mắc về trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động  và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động ; trình tự, thủ...

08/06/2018


TƯ VẤN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 19006179

TƯ VẤN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM  GIAM 19006179

Bạn đang có những thắc mắc về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 19006179 để nhận được sự tư vấn tận...

08/06/2018


TƯ VẤN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 19006179

TƯ VẤN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 19006179

Bạn đang có những thắc mắc về quy định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn Luật Quân...

08/06/2018


TƯ VẤN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 19006179

TƯ VẤN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 19006179

Bạn đang có những thắc mắc về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và nhiều cơ quan điều tra hình sự phục vụ cho Nhân dân khác. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn Luật Tổ chức cơ quan điều tra Hình sự 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản...

08/06/2018


TƯ VẤN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ MIỄN PHÍ 19006179

TƯ VẤN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ MIỄN PHÍ 19006179

Khi Quý khách hàng gặp phải những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Tố tụng hình sự mong muốn được sự giúp đỡ của luật sự nhưng lại gặp những khó khăn nhất định mà không thể trực tiếp gặp gỡ trao đổi,… Đề khắc phục được khó khăn đó, Luật Huy Thành đã và đang phát triển hệ thống Tổng đài tư vấn Luật tố tụng hình sự miễn phí để Quý khách hàng...

08/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP 19006179

Khi Quý khách hàng gặp phải những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Doanh nghiệp mong muốn được sự giúp đỡ của luật sự nhưng lại gặp những khó khăn nhất định mà không thể trực tiếp gặp gỡ trao đổi,… Đề khắc phục được khó khăn đó, Luật Huy Thành đã và đang phát triển hệ thống Tổng đài tư vấn Luật miễn phí để Quý khách hàng có thể tiếp cận pháp...

22/05/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ: 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ: 19006179

Khi Quý khách hàng gặp phải những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Hình sự mong muốn được sự giúp đỡ của luật sự nhưng lại gặp những khó khăn nhất định mà không thể trực tiếp gặp gỡ trao đổi,… Đề khắc phục được khó khăn đó, Luật Huy Thành đã và đang phát triển hệ thống Tổng đài tư vấn Luật miễn phí để Quý khách hàng có thể tiếp cận pháp...

21/05/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM: 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM: 19006179

Khi Quý khách hàng gặp phải những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Bảo hiểm mong muốn được sự giúp đỡ của luật sự nhưng lại gặp những khó khăn nhất định mà không thể trực tiếp gặp gỡ trao đổi,… Đề khắc phục được khó khăn đó, Luật Huy Thành đã và đang phát triển hệ thống Tổng đài tư vấn Luật miễn phí để Quý khách hàng có thể tiếp cận pháp luật...

21/05/2018


TƯ VẤN LY HÔN MIỄN PHÍ 1900 6179

TƯ VẤN LY HÔN MIỄN PHÍ 1900 6179

Khi cuộc sống hôn nhân phát sinh những vấn đề, những mâu thuẫn khiến cho bạn bế tắc, không biết nên giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Khi đã cố gắng vun vén nhưng không đạt được hiệu quả. Nên tiếp tục chịu đựng hay ly hôn? Bạn đang bị ràng buộc bởi vấn đề nuôi con, trách nhiệm, tài sản? Bạn đang băn khoăn chưa thể quyết định được?

21/05/2018


TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI MIỄN PHÍ 1900 6179

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI MIỄN PHÍ 1900 6179

Lĩnh vực đất đai là một lĩnh vực rất phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến các quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân. Do đó, nhu cầu tư vấn trong lĩnh vực Luật đất đai ngày càng tăng và đòi hỏi đội ngũ tư vấn phải có kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, tận tâm, nhiệt tình. Luật Huy Thành là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai uy tín, chất lượng...

21/05/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ - THỪA KẾ: 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ - THỪA KẾ: 19006179

Khi Quý khách hàng gặp phải những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Dân sự mong muốn được sự giúp đỡ của luật sự nhưng lại gặp những khó khăn nhất định mà không thể trực tiếp gặp gỡ trao đổi,… Đề khắc phục được khó khăn đó, Luật Huy Thành đã và đang phát triển hệ thống Tổng đài tư vấn Luật miễn phí để Quý khách hàng có thể tiếp cận pháp...

21/05/2018


bttop