HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

25/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn cụ thể là không khai báo việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành theo quy định thì áp dụng mức phạt bao nhiêu?

25/05/2018


XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TỰ IN HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TỰ IN HÓA ĐƠN

Chị tôi có hành vi tự in hóa đơn và bị phát hiện. Giờ tôi muốn hỏi mức xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

25/05/2018


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

Tôi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, vậy Luật sư cho tôi hỏi thời hiệu xử phạt về hóa đơn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

25/05/2018


NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn áp dụng đối với đối tượng đó được quy định như nào?

25/05/2018


HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ ĐỂ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ ĐỂ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty tôi là doanh nghiệp kinh doanh đồ điện tử. Nay muốn tuyển người lao động để học nghề, tập nghề do chính công ty tổ chức dạy để sau này làm việc cho công ty thì có phải đăng ký hoạt động dạy nghề không?

25/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ LẠI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ LẠI

Tôi hiện là bảo vệ của công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê bảo vệ. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật người lao động thuê lại có các quyền và nghĩa vụ gì?

25/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Vì nhu cầu sản xuất kinh doanh lớn nên công ty chúng tôi phải thuê một số lượng lớn công nhân từ doanh nghiệp cho thuê lại lao động.Vậy tôi muốn hỏi pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động?

25/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Tôi hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ gì?

25/05/2018


HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Công ty tôi hiện đang kinh doanh thiết kế nội thất, có nhu cầu thuê bảo vệ của một công ty khác. Vậy tôi muốn hỏi trong hợp đồng cho thuê lại lao động sẽ phải bao gồm những nội dung gì?

25/05/2018


THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu ngày?

24/05/2018


HỒ SƠ HẢI QUAN

HỒ SƠ HẢI QUAN

Doanh nghiệp chúng tôi có xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Vậy luật sư cho tôi hỏi trong quá trình làm thủ tục hải quan thì hồ sơ hải quan chúng tôi cần chuẩn bị đối với hàng xuất khẩu gồm những gì?

24/05/2018


ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi tôi có nhập khẩu hàng hóa về kinh doanh thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan. Vậy địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành là ở đâu?

24/05/2018


THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN

Luât sư cho tôi hỏi trách nhiệm của người khai hải quan cũng như cơ quan, công chức hải quan khi làm thủ tục hải quan là gì?

24/05/2018


THỜI GIAN THỬ VIỆC CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

THỜI GIAN THỬ VIỆC CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Tôi được người quen giới thiệu lên Hà Nội làm giúp việc cho một gia đình vợ chồng trẻ, họ yêu cầu tôi thử việc 10 ngày, nếu làm được việc thì sẽ nhận tôi làm giúp việc. Vậy tôi muốn hỏi họ yêu cầu như vậy có đúng không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề thử việc và thời gian thử việc của lao động giúp việc gia đình?

24/05/2018


NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tôi quê ở Nam Định, có một người cô hiện đang làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội. Khi lên Hà Nội làm giúp việc, hai bên có làm Hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng, đến tháng 5/10/2018 sẽ hết hạn. Tuy nhiên, hiện nay vì gia đình có một số việc nên cô tôi không thể tiếp tục giúp việc và muốn về quê, liệu có...

24/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Tháng 9/2018 tới đây em sẽ sang Nga làm việc. Vậy Luật sư cho em hỏi, khi sang Nga với tư cách là người lao động thì em có nghĩa vụ gì không?

24/05/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Tôi và chồng tôi đang dự kiến năm nay sẽ cùng sang Đài Loan làm ăn. Vậy Luật sư cho tôi hỏi quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

24/05/2018


ĐIỀU KIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Tôi đang muốn đi làm ở Malaysia theo hợp đồng với doanh nghiệp. Vậy Luật sư cho tôi hỏi điều kiện người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định như thế nào?

24/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU TẠI NƯỚC NGOÀI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU TẠI NƯỚC NGOÀI

Công ty tôi vừa nhận thầu tại Nhật Bản và tháng 8/2018 sẽ đưa người lao động Việt Nam sang làm việc. Vậy tôi muốn hỏi là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận thầu trong vấn đề đưa người lao động đi nước ngoài làm việc được quy định như thế nào?

24/05/2018


bttop