HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi giả mạo chứng từ kế toán có thể bị xử phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

Người có hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/06/2018


MỨC PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

MỨC PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

06/06/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán phải được xử lý nghiêm minh. Vậy có các hình thức xử phạt hành chính về kế toán kiểm toán gì theo quy định pháp luật hiện hành?

06/06/2018


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN

Tôi là kế toán doanh nghiệp đã có hành vi sai phạm và bị phát hiện, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Tôi muốn hỏi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về kế toán là bao lâu?

06/06/2018


KIỂM TRA VỀ HÓA ĐƠN

KIỂM TRA VỀ HÓA ĐƠN

Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm tra hóa đơn?

06/06/2018


HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN

HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN

Trường hợp hủy hóa đơn của hộ kinh doanh thì hồ sơ hủy hóa đơn phải bao gồm những gì theo quy định pháp luật hiện hành?

05/06/2018


TRƯỜNG HỢP HỦY HÓA ĐƠN

TRƯỜNG HỢP HỦY HÓA ĐƠN

Theo quy định của pháp luật hiện thì trường hơp hủy hóa đơn bao gồm những trường hợp nào?

05/06/2018


LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HÓA ĐƠN

LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HÓA ĐƠN

Quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ, bảo quản hóa đơn?

05/06/2018


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

05/06/2018


TRƯỜNG HỢP MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

TRƯỜNG HỢP MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi tôi có sơ ý làm mất hóa đơn giá trị gia tăng, vậy trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ được sử lý như nào?

05/06/2018


SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. Vậy trường hợp nào sẽ bị coi là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

05/06/2018


XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG

XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Luật sư cho tôi hỏi đối với hóa đơn giá trị gia tăng không muốn tiếp tục sử dụng thì việc xử lý hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng được giải quyết như nào?

05/06/2018


XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót thì việc xử lý đối với hóa đơn đã lập được quy định như nào?

05/06/2018


BÁN HÀNG KHÔNG BẮT BUỘC LẬP HÓA ĐƠN

BÁN HÀNG KHÔNG BẮT BUỘC LẬP HÓA ĐƠN

Tôi có một cửa hàng nhỏ, chủ yếu khách mua với giá trị một lần chỉ khoảng 100 nghìn đến dưới 200 nghìn. Trường hợp của tôi có thuộc bán hàng không bắt buộc lập hóa đơn không?

05/06/2018


ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

Nội dung quy định pháp luật hiện hành về ủy nhiệm lập hóa đơn?

05/06/2018


TIÊU THỨC CỤ THỂ TRÊN HÓA ĐƠN

TIÊU THỨC CỤ THỂ TRÊN HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi về cách lập tiêu thức cụ thể trên hóa đơn theo quy định pháp luật hiện hành?

05/06/2018


NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN

NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN

Việc lâp hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Vậy theo quy định của của pháp luật hiện hành nguyên tắc lập hóa đơn được quy định như nào?

05/06/2018


KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Doanh nghiệp của tôi đang rơi vào tình trạng phá sản. Vậy tôi muốn hỏi việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện như thế nào?

05/06/2018


TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Tôi là Giám đốc công ty TNHH một thành viên kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Nhưng hiện nay doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Vậy tôi muốn hỏi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được xác định như thế nào?

05/06/2018


bttop