HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Hình thức đầu tư đối tác công tư là gì? Các lĩnh vực nào có thể áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư?

24/08/2018


THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Chào Luật sư, quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên được thực hiện trong những trường hợp nào?

24/08/2018


ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

Để đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng nghề công chứng cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì và nộp ở đâu?

24/08/2018


KHOÁ BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG

KHOÁ BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG

Nội dung khoá bồi dưỡng đào tạo nghề công chứng đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng gồm những gì?

24/08/2018


ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Chào Luật sư, khi được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài thì có được công nhận ở Việt Nam không?

24/08/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ TƯ PHÁP VÀ CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ TƯ PHÁP VÀ CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG

Thưa Luật sư, Chính phủ và các cơ quan liên quan có vai trò, trách nhiệm như thế nào trong công tác quản lý nhà nước về công chứng?

24/08/2018


CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, trong công tác quản lý nhà nước về công chứng, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

23/08/2018


THÙ LAO CÔNG CHỨNG LÀ LOẠI CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

THÙ LAO CÔNG CHỨNG LÀ LOẠI CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, tôi có thắc mắc không hiểu thù lao công chứng là gì? Và thù lao công chứng có phải tên gọi khác của phí công chứng không?

23/08/2018


PHÍ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

PHÍ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, pháp luật có quy định về mức phí công chứng không? Tôi nuốn công chứng hợp đồng kinh tế có giá trị là 90 triệu đồng thì phí công chứng tính như thế nào?

23/08/2018


CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Lúc trước tôi có thực hiện công chứng hợp đồng tại Văn phòng công chứng, tuy nhiên hiện nay hợp đồng có công chứng đó của tôi bị thất lạc thì có thể xin cấp bản sao văn bản công chứng không? Cảm ơn Luật sư.

23/08/2018


CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Thưa Luật sư, muốn trở thành cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng cần những yêu cầu gì? Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên phiên dịch công chứng được quy định như thế nào?

23/08/2018


LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, việc lưu trữ hồ sơ công chứng được thực hiện như thế nào? Pháp luật có quy định về lưu trữ hồ sơ công chứng không?

22/08/2018


CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, pháp luật có quy định như thế nào về công chứng bản dịch?

22/08/2018


NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Thưa Luật sư, do trí nhớ của tôi không được tốt nên tôi có thể viết di chúc và thực hiện gửi giữ di chúc ở nơi công chứng được không?

22/08/2018


CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, trường hợp người mất mà không để lại di chúc, những người thừa kế theo pháp luật thực hiện thoả thuận bằng văn bản về việc phân chia tài sản. Như vậy có phải thực hiện công chứng văn bản không?

22/08/2018


CÔNG CHỨNG DI CHÚC ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CÔNG CHỨNG DI CHÚC ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thưa Luật sư, 2 tháng trước tôi có viết một bản di chúc và thực hiện công chứng tại Văn phòng công chứng A. Bây giờ tôi muốn chỉnh sửa lại một số điều của di chúc nhưng Văn phòng công chứng đó mới giải thể. Vậy tôi có được công chứng di chúc ở Văn phòng công chứng khác không?

22/08/2018


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN LÀ GÌ?

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN LÀ GÌ?

Chào luật sư, tôi muốn hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

22/08/2018


LỜI CHỨNG CÔNG CHỨNG VIÊN NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP PHÁP?

LỜI CHỨNG CÔNG CHỨNG VIÊN NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP PHÁP?

Chào luật sư, lời chứng của công chứng viên được quy định phải tuân thủ những yêu cầu như thế nào?

22/08/2018


BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chào luật sư, nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động công chứng được quy định bao gồm những nội dung gì?

22/08/2018


SỔ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THÊ NÀO?

SỔ CÔNG CHỨNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THÊ NÀO?

Tôi muốn hỏi luật sư về vấn đề Sổ công chứng và pháp luật quy định về Sổ công chứng như thế nào?

22/08/2018


bttop