HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GCN DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GCN DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đề nghị cấp GCN dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt như nào?

07/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN

Các mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SAO CHỤP, NIÊM PHONG TÀI LIỆU KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SAO CHỤP, NIÊM PHONG TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Chồng tôi có hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán. Giờ tôi muốn hỏi luật sư mức phạt chồng tôi sẽ bị áp dụng là bao nhiêu?

06/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỘP VÀ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỘP VÀ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chủ thể có hành vi không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền thì mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính là bao nhiêu?

06/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập và trình báo cáo tài chính được quy như nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/06/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tôi có hành vi mở thêm tài khoản kế toán khi chưa được chấp thuận. Giờ tôi muốn hỏi mức xử phạt vi phạm quy định về tài khoản kế toán trong trường hợp của tôi là bao nhiêu?

06/06/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi giả mạo chứng từ kế toán có thể bị xử phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

Người có hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/06/2018


MỨC PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

MỨC PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

06/06/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán phải được xử lý nghiêm minh. Vậy có các hình thức xử phạt hành chính về kế toán kiểm toán gì theo quy định pháp luật hiện hành?

06/06/2018


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN

Tôi là kế toán doanh nghiệp đã có hành vi sai phạm và bị phát hiện, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Tôi muốn hỏi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về kế toán là bao lâu?

06/06/2018


KIỂM TRA VỀ HÓA ĐƠN

KIỂM TRA VỀ HÓA ĐƠN

Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm tra hóa đơn?

06/06/2018


HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN

HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN

Trường hợp hủy hóa đơn của hộ kinh doanh thì hồ sơ hủy hóa đơn phải bao gồm những gì theo quy định pháp luật hiện hành?

05/06/2018


TRƯỜNG HỢP HỦY HÓA ĐƠN

TRƯỜNG HỢP HỦY HÓA ĐƠN

Theo quy định của pháp luật hiện thì trường hơp hủy hóa đơn bao gồm những trường hợp nào?

05/06/2018


LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HÓA ĐƠN

LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HÓA ĐƠN

Quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ, bảo quản hóa đơn?

05/06/2018


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

05/06/2018


TRƯỜNG HỢP MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

TRƯỜNG HỢP MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi tôi có sơ ý làm mất hóa đơn giá trị gia tăng, vậy trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ được sử lý như nào?

05/06/2018


SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. Vậy trường hợp nào sẽ bị coi là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

05/06/2018


XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG

XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Luật sư cho tôi hỏi đối với hóa đơn giá trị gia tăng không muốn tiếp tục sử dụng thì việc xử lý hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng được giải quyết như nào?

05/06/2018


bttop