HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH

Tôi muốn hỏi về điều kiện hợp lệ để hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi kinh doanh và thời hạn thực hiện phương án phục hồi kinh doanh là bao lâu?

08/08/2018


CÔNG NHẬN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CÔNG NHẬN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Việc công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

08/08/2018


ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI KINH DOANH

ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI KINH DOANH

Tôi muốn hỏi khi nào thì doanh nghiệp được tiến hành đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh?

08/08/2018


GIÁM SÁT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

GIÁM SÁT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Việc giám sát thực hiện phương án phục hồi kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

08/08/2018


NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo trình tự như thế nào và bao gồm những nội dung gì?

08/08/2018


PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tôi muốn hỏi luật sư về nội dung phương án phục hồi kinh doanh theo quy định pháp luật?

08/08/2018


THỦ TỤC RA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TẠI PHIÊN TÒA

THỦ TỤC RA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TẠI PHIÊN TÒA

Luật sư cho tôi hỏi thủ tục ra bản, quyết định của Tòa án tại phiên tòa được thực hiện như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH

THỦ TỤC TỪ CHỐI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH

Luật sư cho tôi hỏi để từ chối người giám định thì thủ tục từ chối người giám định, người phiên dịch được thực hiện như nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN

THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN

Trường hợp kiểm sát viên đồng thời là người thân thích của đương sự thì phải từ chối tiến hành tố tụng theo thủ tục từ chối tiến hành tố tụng như nào?

08/08/2018


THỦ TỤC GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH

THỦ TỤC GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của tôi không may bị dính nước hỏng giờ tôi muốn hỏi Luật sư về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỨ TỰ PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

THỨ TỰ PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

Khi tổ chức tín dụng phá sản thì thứ tự phân chia tài sản của tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào theo luật Phá sản 2014? 

07/08/2018


THỦ TỤC CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

THỦ TỤC CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục cấp thẻ đấu giá viên theo quy định pháp luật hiện hành?

07/08/2018


NHỮNG AI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG?

NHỮNG AI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG?

Thưa luật sư, pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng như thế nào?

07/08/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁ SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁ SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Những trường hợp nào theo quy định pháp luật tuyên bố giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn?

07/08/2018


THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Luật sư cho tôi hỏi thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Luật sư cho tôi hỏi công ty có thêm người góp vốn nên muốn thay đổi số vốn điều lệ đăng ký ban đầu, vậy giờ thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Do tên của công ty hiện tại không phù hợp nên chúng tôi dự định thay đổi tên. Mong được Luật sư tư vấn về thủ tục đổi tên doanh nghiệp?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty tôi sắp tới sẽ thay đổi trụ sở chính sang tỉnh thành khác. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành?

06/08/2018


bttop