HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM CẦN CÓ NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM CẦN CÓ NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

Chào luật sư, Điều lệ hiệp hội công chứng viên Việt Nam phải bao gồm những nội dung gì theo quy định pháp luật?

22/08/2018


XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Luật sư cho tôi hỏi, việc xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm được thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định mức giá thuê đất xây dựng công trình ngầm?

20/08/2018


CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chào Luật sư, tôi có một mảnh đất đã thực hiện thế chấp với ông A để vay nơ, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của chúng tôi được công chứng ở văn phòng công chứng X. Tuy nhiên văn phòng công chứng đó đã bị giải thể, bây giờ tôi muốn thế chấp tiếp mảnh đất trong phạm vi pháp luật cho phép thì tôi có thể thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp ở đâu?

20/08/2018


NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO PHƯƠNG THỨC NÀO?

NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO PHƯƠNG THỨC NÀO?

Luật sư cho tôi hỏi, để nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp thì có thể sử dụng những phương thức nào?

20/08/2018


HOÃN HỘI NGHỊ CHỦ NỢ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

HOÃN HỘI NGHỊ CHỦ NỢ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi là khi giải quyết thủ tục phá sản, vấn đề hoãn Hội nghị chủ nợ được thực hiện trong những trường hợp nào?

17/08/2018


ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Chào Luật sư, tôi muốn được tư vấn một vấn đề trong lĩnh vực phá sản, đó là: Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ bao gồm những gì?

17/08/2018


NGHĨA VỤ THAM GIA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

NGHĨA VỤ THAM GIA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi khi giải quyết thủ tục phá sản một doanh nghiệp, ai là người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ?

17/08/2018


CHI PHÍ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CHI PHÍ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về chi phí tố tụng trong hình sự sẽ gồm những loại chi phí nào theo pháp luật hiện hành?

15/08/2018


KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Hiện tại em mới bắt đầu tìm hiểu về kê biên tài sản đối với cá nhân nhưng chưa nắm rõ quy định của pháp luật tố tụng hình sự về biện này mong nhận được sự tư vấn từ phía Luật sư?

14/08/2018


TẠM HOÃN XUẤT CẢNH THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi những đối tượng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh? Thời hạn tạm hoãn xuất theo quy định pháp luật tố tụng hình sự năm 2015?

14/08/2018


THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Pháp luật nước ta có quy định như thế nào về việc thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng?

14/08/2018


THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Pháp luật có quy định như thế nào về việc thành lập phòng công chứng và thủ tục thành lập phòng công chứng?

14/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thưa luật sư quyền và nghĩa vụ của công chứng viên được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

14/08/2018


KHI NÀO MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT?

KHI NÀO MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT?

Công chứng viên bị miễn nhiệm  trong những trường hợp nào? Và ai là người quyết định miễn nhiệm công chứng viên?

14/08/2018


THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Luật sư cho tôi hỏi, tôi là một cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, vậy thì thời hạn nộp tiền sử dụng đất pháp luật quy định như thế nào để tôi thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước?

13/08/2018


BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về quy định của pháp luật tố tụng hình sự về vấn đề bắt người phạm tội quả tang?

13/08/2018


THẨM QUYỀN RA LỆNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

THẨM QUYỀN RA LỆNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Người nào có thẩm quyền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

13/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho hỏi, tôi tham gia bào chưa cho đối tượng bị buộc tội hình sự. Vậy tôi có phải đăng ký bào chữa không? Nếu có thì thủ tục đăng ký bào chữa thực hiện như nào?

10/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tôi là người đại diện theo pháp luật của người bị buộc tội trong vụ án hình sự. Vậy tôi muốn hỏi là quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

10/08/2018


NGƯỜI BÀO CHƯA LÀ AI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015?

NGƯỜI BÀO CHƯA LÀ AI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015?

Luật sư cho tôi hỏi người bào chữa là ai và những trường hợp nào sẽ không được bào chữa theo quy định pháp luật hiện hành?

10/08/2018


bttop