HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện như nào theo pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Luật sư cho tôi hỏi muốn thành lập công ty cổ phần thì chúng tôi phải chuẩn bị thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào theo pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỚI NHẤT

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỚI NHẤT

Bố tôi sắp tới thành lập một doanh nghiệp tư nhân để buôn bán gạch, Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật mới nhất?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Tôi đang muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa nắm rõ thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mong được Luật sư giải đáp?

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Luật sư cho tôi hỏi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập tổ chức kinh tế ở Việt Nam thì thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được quy định thế nào?

06/08/2018


THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tôi đang có vướng mắc về thủ tục sáp nhập, chia tách trường đại học kính mong được Luật sư giải đáp?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Luật sư cho tôi hỏi sau khi được thành lập thủ tục để trường đại học hoạt động đào tạo được thực hiện như thế nào?

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

Tôi đang có vướng mắc về thủ tục thành lập trường đại học công lập kính mong được Luật sư giải đáp?

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú bao gồm những bước nào?

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục theo pháp luật hiện hành?

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Sắp tới tôi cùng anh họ dự định mở một trung tâm ngoại ngữ, tin học nhưng vẫn đang có vướng mắc về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học mong được Luật sư giải đáp?

03/08/2018


THỦ TỤC XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THỦ TỤC XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Tôi là Việt Kiều đã thôi quốc tịch Việt Nam nay trở lại muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam được quy định như nào?

02/08/2018


THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Tôi có bạn nước ngoài đang có ý định nhập quốc tịch Việt Nam. Mong luật sư giải đáp cho tôi về thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật mới nhất?

02/08/2018


THỦ TỤC NHẬP, TÁCH HỘ KHẨU KHI KẾT HÔN

THỦ TỤC NHẬP, TÁCH HỘ KHẨU KHI KẾT HÔN

Sắp tới tôi chuẩn bị kết hôn nhưng vẫn đang có thắc mắc về hoi mong được Luật sư giải đáp?

02/08/2018


THỦ TỤC NHẬP HỘ KHẨU CHO CON

THỦ TỤC NHẬP HỘ KHẨU CHO CON

Luật sư cho tôi hỏi tôi mới sinh em bé giờ muốn nhập hộ khẩu cho con thì cần phải thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu cho con như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

02/08/2018


THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI HỘ

THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI HỘ

Tôi thuộc diện lao động nữ mang thai hộ, nên tôi muốn Luật sư tư vấn cho tôi biết rõ hơn về thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ?

01/08/2018


ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

01/08/2018


PHÂN BỔ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TRÌNH HỖN HỢP CÓ NHÀ Ở

PHÂN BỔ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TRÌNH HỖN HỢP CÓ NHÀ Ở

Luật sư cho tôi hỏi, việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng được thực hiện như thế nào?

01/08/2018


XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Luật sư cho tôi hỏi, khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng thì việc xác định tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

01/08/2018


THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT

Luật sư cho tôi hỏi, Nhà nước tiến hành thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất được thực hiện như thế nào?

01/08/2018


bttop