HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót thì việc xử lý đối với hóa đơn đã lập được quy định như nào?

05/06/2018


BÁN HÀNG KHÔNG BẮT BUỘC LẬP HÓA ĐƠN

BÁN HÀNG KHÔNG BẮT BUỘC LẬP HÓA ĐƠN

Tôi có một cửa hàng nhỏ, chủ yếu khách mua với giá trị một lần chỉ khoảng 100 nghìn đến dưới 200 nghìn. Trường hợp của tôi có thuộc bán hàng không bắt buộc lập hóa đơn không?

05/06/2018


ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

Nội dung quy định pháp luật hiện hành về ủy nhiệm lập hóa đơn?

05/06/2018


TIÊU THỨC CỤ THỂ TRÊN HÓA ĐƠN

TIÊU THỨC CỤ THỂ TRÊN HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi về cách lập tiêu thức cụ thể trên hóa đơn theo quy định pháp luật hiện hành?

05/06/2018


NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN

NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN

Việc lâp hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Vậy theo quy định của của pháp luật hiện hành nguyên tắc lập hóa đơn được quy định như nào?

05/06/2018


KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Doanh nghiệp của tôi đang rơi vào tình trạng phá sản. Vậy tôi muốn hỏi việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện như thế nào?

05/06/2018


TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Tôi là Giám đốc công ty TNHH một thành viên kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Nhưng hiện nay doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Vậy tôi muốn hỏi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được xác định như thế nào?

05/06/2018


GỬI GIẤY ĐÒI NỢ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

GỬI GIẤY ĐÒI NỢ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi khi một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và đang từng bước tiến hành thủ tục phá sản thì chủ nợ phải thực hiện việc gửi giấy đòi nợ như thế nào?

05/06/2018


LẬP DANH SÁCH CHỦ NỢ

LẬP DANH SÁCH CHỦ NỢ

Tôi muốn hỏi khi một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và đang tiến tới việc phá sản thì vấn đề lập danh sách chủ nợ được thực hiện như thế nào? Ai sẽ là người lập danh sách chủ nợ?

05/06/2018


CÁC HÌNH THỨC GHI KÝ HIỆU NHẬN DẠNG HÓA ĐƠN

CÁC HÌNH THỨC GHI KÝ HIỆU NHẬN DẠNG HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi về các hình thức ghi ký hiệu nhận dạng hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành?

04/06/2018


HÓA ĐƠN IN TRỰC TIẾP TỪ MÁY TÍNH TIỀN

HÓA ĐƠN IN TRỰC TIẾP TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Công ty tôi do đặc thù kinh doanh nên muốn dùng máy tính tiền để in và xuất hóa đơn cho khách hàng. Tôi muốn hỏi hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có nội dung gì và phải thông báo phát hành không?

04/06/2018


CẤP HÓA ĐƠN DO CỤC THUẾ ĐẶT IN

CẤP HÓA ĐƠN DO CỤC THUẾ ĐẶT IN

Quy định của pháp luật hiện hành về việc cấp hóa đơn do cục thuế đặt in?

04/06/2018


CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

Theo quy định của pháp luật hiện hành các loại hóa đơn gồm những loại gì?

04/06/2018


HÌNH THỨC HÓA ĐƠN

HÌNH THỨC HÓA ĐƠN

Các hình thức hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành?

04/06/2018


ĐIỀU KIỆN TỰ IN HÓA ĐƠN

ĐIỀU KIỆN TỰ IN HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi một doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện tự in hóa đơn như nào để được tự in hóa đơn theo quy định pháp luật hiện hành?

04/06/2018


TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Vậy tạo hóa đơn điện tử như nào?

04/06/2018


NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN

NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN

Trên hoá đơn, có những chỉ tiêu bắt buộc phải có, phải ghi đúng quy định, hay còn gọi đó là những nội dung bắt buộc trên hóa đơn. Vậy những nội dung đó bao gồm những gì?

04/06/2018


TỔ CHỨC NHẬN IN HÓA ĐƠN

TỔ CHỨC NHẬN IN HÓA ĐƠN

Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành?

04/06/2018


ĐỐI TƯỢNG MUA HÓA ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ

ĐỐI TƯỢNG MUA HÓA ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm những đối tượng nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

04/06/2018


ĐỐI TƯỢNG TẠO HÓA ĐƠN ĐẶT IN

ĐỐI TƯỢNG TẠO HÓA ĐƠN ĐẶT IN

Luật sư cho tôi hỏi những đối tượng tạo hóa đơn đặt in gồm những đối tượng nào theo quy định pháp luật hiện hành?

04/06/2018


bttop