HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố bị xử phạt như thế nào?

Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố bị xử phạt như thế nào?

Vừa qua, công ty tôi bị phát hiện có hành vi sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố bị xử phạt như thế nào?

29/11/2018


Sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản bị xử phạt như thế nào?

Sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Hiện nay, hành vi sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản bị xử phạt như thế nào?

29/11/2018


Sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm trong mỹ phẩm bị xử phạt như thế nào?

Sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm trong mỹ phẩm bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện nay, việc sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm trong mỹ phẩm bị xử phạt như thế nào?

29/11/2018


Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Luật sư cho tôi hỏi về đối tượng được ưu tiên tuyển dụng công chức bao gồm những ai?

29/11/2018


Tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc khi chưa nộp hồ sơ đăng ký bị phạt bao nhiêu?

Tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc khi chưa nộp hồ sơ đăng ký bị phạt bao nhiêu?

Luật sư cho tôi hỏi: Tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc khi chưa nộp hồ sơ đăng ký bị phạt bao nhiêu?

28/11/2018


Nhà thuốc bệnh viện bán thuốc cao hơn thặng số bán lẻ tối đa bị phạt bao nhiêu?

Nhà thuốc bệnh viện bán thuốc cao hơn thặng số bán lẻ tối đa bị phạt bao nhiêu?

Tôi có một vấn đề nhờ Luật sư tư vấn: Khi nhà thuốc bệnh viện bán thuốc cao hơn thặng số bán lẻ tối đa bị phạt bao nhiêu?

28/11/2018


Bán thuốc cao hơn giá thuốc kê khai bị xử phạt như thế nào?

Bán thuốc cao hơn giá thuốc kê khai bị xử phạt  như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Cơ sở bán thuốc chữa bệnh có hành vi bán thuốc cao hơn giá thuốc kê khai bị xử phạt như thế nào?

28/11/2018


Không kê khai, kê khai không đầy đủ giá thuốc bị xử phạt như thế nào?

Không kê khai, kê khai không đầy đủ giá thuốc bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Khi cơ sở bán thuốc chữa bệnh mà không kê khai, kê khai không đầy đủ giá thuốc bị xử phạt như thế nào?

28/11/2018


Tự ý thay đổi bao bì thuốc bị xử phạt như thế nào?

Tự ý thay đổi bao bì thuốc bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Trong trường hợp công ty chúng tôi tự ý thay đổi bao bì thuốc bị xử phạt như thế nào?

28/11/2018


Xuất, nhập khẩu thuốc đã hết hạn sử dụng bị xử lý ra sao?

Xuất, nhập khẩu thuốc đã hết hạn sử dụng bị xử lý ra sao?

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi xuất, nhập khẩu thuốc đã hết hạn sử dụng bị xử lý ra sao?

27/11/2018


Nhập khẩu thuốc chưa được phép lưu hành bị xử phạt bao nhiêu?

Nhập khẩu thuốc chưa được phép lưu hành bị xử phạt bao nhiêu?

Luật sư cho tôi hỏi: Hành vi nhập khẩu thuốc chưa được phép lưu hành bị xử phạt bao nhiêu?

27/11/2018


Bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị xử lý như thế nào?

Bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị xử lý như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện nay, hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ bị xử lý như thế nào?

27/11/2018


Bán lẻ dược liệu đã qua sơ chế không đảm bảo chất lượng bị xử phạt như thế nào?

Bán lẻ dược liệu đã qua sơ chế không đảm bảo chất lượng bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Hành vi bán lẻ dược liệu đã qua sơ chế không đảm bảo chất lượng bị xử phạt như thế nào?

27/11/2018


Bán buôn dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm chất lượng bị xử lý thế nào?

Bán buôn dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm chất lượng bị xử lý thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, hành vi bán buôn dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm chất lượng bị xử lý thế nào?

27/11/2018


Bán thuốc đã hết hạn sử dụng bị xử lý như thế nào?

Bán thuốc đã hết hạn sử dụng bị xử lý như thế nào?

Vừa qua, cơ sở bán thuốc chữa bệnh của tôi bị phát hiện có một số loại thuốc đã hết hạn sử dụng. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật, việc bán thuốc đã hết hạn sử dụng bị xử lý như thế nào?

27/11/2018


Bán thuốc chưa được phép lưu hành bị xử phạt như thế nào?

Bán thuốc chưa được phép lưu hành bị xử phạt như thế nào?

Chào Luật sư, tôi có một vấn đề nhờ Luật sư tư vấn: Theo quy định pháp luật hiên nay, hành vi bán thuốc chưa được phép lưu hành bị xử phạt như thế nào?

27/11/2018


Người bán thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định bị xử lý như thế nào?

Người bán thuốc không có bằng cấp chuyên  môn theo quy định bị xử lý như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp người bán thuốc không có bằng cấp chuyên  môn theo quy định bị xử lý như thế nào?

27/11/2018


Kinh doanh thuốc không có chứng chỉ hành nghề dược bị xử lý như thế nào?

Kinh doanh thuốc không có chứng chỉ hành nghề dược bị xử lý như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, khi kinh doanh thuốc không có chứng chỉ hành nghề dược bị xử lý như thế nào?

26/11/2018


Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính bị xử phạt như thế nào?

Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, một người có hành vi phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính bị xử phạt như thế nào?

26/11/2018


Không lập hồ sơ, bệnh án cho bệnh nhân bị xử lý như thế nào?

Không lập hồ sơ, bệnh án cho bệnh nhân bị xử lý như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không lập hồ sơ, bệnh án cho bệnh nhân bị xử lý như thế nào?

24/11/2018


bttop