HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN SAU KHI CÓ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN SAU KHI CÓ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Thưa luật sư, có trường hợp nào Hội nghị chủ nợ đã thông qua nghị quyết có nội dung thủ tục phục hồi kinh doanh nhưng vẫn bị Toà án tuyên bố phá sản không?

08/08/2018


THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Tôi có ít cổ phần muốn bán nhưng chưa nắm rõ quy định pháp luật về thủ tục để chào bán. Mong Luật sư giải đáp giúp tôi về thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ?

08/08/2018


THỦ TỤC PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM HÀNH CHÍNH

Xét xử giám đốc thẩm thì theo quy định pháp luật Tòa án thực hiện thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm như nào?

08/08/2018


SỬA ĐỔI BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHI GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

SỬA ĐỔI BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHI GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Thưa luật sư, phương án phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi được thông qua và thực hiện rồi thì có thể sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi kinh doanh  không?

08/08/2018


PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH

Tôi muốn hỏi về điều kiện hợp lệ để hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi kinh doanh và thời hạn thực hiện phương án phục hồi kinh doanh là bao lâu?

08/08/2018


CÔNG NHẬN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CÔNG NHẬN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Việc công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

08/08/2018


ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI KINH DOANH

ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI KINH DOANH

Tôi muốn hỏi khi nào thì doanh nghiệp được tiến hành đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh?

08/08/2018


GIÁM SÁT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

GIÁM SÁT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Việc giám sát thực hiện phương án phục hồi kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

08/08/2018


NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo trình tự như thế nào và bao gồm những nội dung gì?

08/08/2018


PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

PHỤC HỒI KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tôi muốn hỏi luật sư về nội dung phương án phục hồi kinh doanh theo quy định pháp luật?

08/08/2018


THỦ TỤC RA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TẠI PHIÊN TÒA

THỦ TỤC RA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TẠI PHIÊN TÒA

Luật sư cho tôi hỏi thủ tục ra bản, quyết định của Tòa án tại phiên tòa được thực hiện như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH

THỦ TỤC TỪ CHỐI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH

Luật sư cho tôi hỏi để từ chối người giám định thì thủ tục từ chối người giám định, người phiên dịch được thực hiện như nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN

THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN

Trường hợp kiểm sát viên đồng thời là người thân thích của đương sự thì phải từ chối tiến hành tố tụng theo thủ tục từ chối tiến hành tố tụng như nào?

08/08/2018


THỦ TỤC GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH

THỦ TỤC GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của tôi không may bị dính nước hỏng giờ tôi muốn hỏi Luật sư về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỨ TỰ PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

THỨ TỰ PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

Khi tổ chức tín dụng phá sản thì thứ tự phân chia tài sản của tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào theo luật Phá sản 2014? 

07/08/2018


THỦ TỤC CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

THỦ TỤC CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục cấp thẻ đấu giá viên theo quy định pháp luật hiện hành?

07/08/2018


NHỮNG AI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG?

NHỮNG AI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG?

Thưa luật sư, pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng như thế nào?

07/08/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁ SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁ SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Những trường hợp nào theo quy định pháp luật tuyên bố giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn?

07/08/2018


bttop