HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

CÁC LOẠI THUẾ KHI NHẬN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG

CÁC LOẠI THUẾ KHI NHẬN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG

Luật sư cho tôi hỏi tôi có mảnh đất được nhận đền bù, vậy các loại thuế khi nhận đền bù giải phóng có bao gồm thuế thu nhập cá nhân không?

01/06/2018


THỦ TỤC NỘP LỆ PHÍ PHÁ SẢN, TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN

THỦ TỤC NỘP LỆ PHÍ PHÁ SẢN, TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN

Tôi là người nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp X. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản được pháp luật quy định như thế nào?

01/06/2018


XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành ?

01/06/2018


XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Luật sư cho tôi hỏi về việc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm theo quy định của pháp luật hiện hành?

01/06/2018


NƠI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN

NƠI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN

Luật sư cho tôi hỏi nơi nộp hồ sơ khai thuế tncn theo quy định pháp luật hiện hành?

01/06/2018


HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Tôi có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc đối tượng phải quyết toán thuế. Giờ tôi muốn hỏi về hồ sơ khai quyết toán thuế tncn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

01/06/2018


ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ

ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ

Tôi hiện đang là giáo viên có thu nhập từ tiền lương là 15 triệu một tháng, luật sư ch tôi hỏi trượng hợp của tôi có được ủy quyền quyết toán thuế theo quy định pháp luật hiện hành?

01/06/2018


ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Luật sư cho tôi hỏi những đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN theo quy định pháp luật hiện hành gồm những đối tượng nào?

01/06/2018


ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Luật sư cho tôi hỏi về những đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật hiện hành?

01/06/2018


NỘP THUẾ KHI KINH DOANH CỬA HÀNG TẠP HÓA

NỘP THUẾ KHI KINH DOANH CỬA HÀNG TẠP HÓA

Tôi sống ở vùng nông thôn thuộc Thái Nguyên nay đang muốn mở một cửa hàng tạp hóa để kiếm thêm thu nhập. Vậy việc nộp thuế khi kinh doanh cửa hàng tạp hóa sẽ bao gồm những loại thuế gì?

01/06/2018


ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Tôi đang là kế toán trưởng của một doanh nghiệp điện tử và muốn hành nghề quản tài viên. Vậy tôi muốn hỏi điều kiện hành nghề quản tài viên được quy định như thế nào?

01/06/2018


NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Tôi đang dự định hoạt động trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản. Tôi muốn hỏi pháp luật quy định như thế nào về những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản?

01/06/2018


TỪ CHỐI HOẶC THAY ĐỔI THẨM PHÁN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

TỪ CHỐI HOẶC THAY ĐỔI THẨM PHÁN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp một doanh nghiệp phá sản, biết được Thẩm phán được phân công giải quyết phá sản là người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản thì có được yêu cầu thay đổi Thẩm phán không?

01/06/2018


NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Tôi muốn hỏi khi một doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì ai là người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

01/06/2018


KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán thuế là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong một doanh nghiệp, đặc biệt là ở những doanh nghiệp lớn. Vậy kế toán thuế là gì? Công việc của một kế thuế bao gồm những gì?

31/05/2018


HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Vậy cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

31/05/2018


HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi có mấy cách hạch toán thuế giá trị gia tăng? Cụ thể từng cách như thế nào?

31/05/2018


THỦ TỤC TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?

31/05/2018


THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Tôi có vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vậy luật sư cho tôi hỏi về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải trường hợp này là như nào?

31/05/2018


THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

31/05/2018


bttop