HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán là gì? Người này có được kiêm kế toán trưởng không?

01/08/2018


ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Gia đình tôi đang sử dụng một thửa đất được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ và bây giờ muốn chuyển nhượng cho người khác. Vậy tôi muốn hỏi điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp này được quy định như thế nào?

31/07/2018


QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi một vấn đề, đó là khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào?  

30/07/2018


QUẢN TÀI VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH DỰA VÀO NHỮNG CĂN CỨ NÀO?

QUẢN TÀI VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH DỰA VÀO NHỮNG CĂN CỨ NÀO?

Tôi muốn hỏi về những căn cứ để chỉ định Quản tài viên khi mở thủ tục phá sản theo quy định pháp luật

30/07/2018


ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN NỘP SAI THẨM QUYỀN ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN NỘP SAI THẨM QUYỀN ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Thưa luật sư, tôi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sai Toà án thì có cần đến rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp đến đúng Toà án cần giải quyết không?

30/07/2018


ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỤ TỤC PHÁ SẢN ĐƯỢC THỤ LÝ THÌ THỜI GIAN THÔNG BÁO LÀ BAO LÂU?

ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỤ TỤC PHÁ SẢN ĐƯỢC THỤ LÝ THÌ THỜI GIAN THÔNG BÁO LÀ BAO LÂU?

Thưa luật sư, khi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thụ lý thì bao lâu tôi sẽ nhận được thông báo?

30/07/2018


ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ

ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ

Thưa luật sư, mẫu đơn xin mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã mất khả năng thanh toán cần những nội dung gì?

30/07/2018


QUẢN TÀI VIÊN VÀ CÁC HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ CỦA QUẢN TÀI VIÊN

QUẢN TÀI VIÊN VÀ CÁC HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ CỦA QUẢN TÀI VIÊN

Thưa Luật sư tôi muốn hỏi quản tài viên là gì? Hình thức để hành nghề quản tài viên như thế nào?

25/07/2018


MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO YÊU CẦU CỦA CHỦ NỢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO YÊU CẦU CỦA CHỦ NỢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thưa Luật sư, tôi là chủ nợ của doanh nghiệp A và muốn làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp A thì khi viết đơn yêu cầu cần lưu ý những gì?

25/07/2018


DOANH NGHIỆP MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

DOANH NGHIỆP MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Thưa luật sư doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là gì? Một số doanh nghiệp khi rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

25/07/2018


KHÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

KHÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Gia đình tôi đang sử dụng ổn định một mảnh đất từ năm 1985 đến nay, tuy nhiên chưa làm thủ tục xin Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi muốn hỏi khi UBND xã đã có thông báo về việc thu hồi đất, thì gia đình tôi có thuộc trường hợp không Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

25/07/2018


BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Báo cáo tài chính gồm những gì? Các yêu cầu về báo cáo tài chính theo quy định pháp luật hiện hành được quy định như thế nào?

24/07/2018


CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN

Tôi đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán. Luật sư hãy cho tôi biết về các hành vi bị cấm trên thị trường chứng khoán?

24/07/2018


QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tôi muốn biết Quỹ phát triển đất là gì? Nhiệm vụ, vai trò của Quỹ phát triển đất theo quy định pháp luật được quy định như thế nào?

24/07/2018


ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Doanh nghiệp chúng tôi sắp tới muốn tham gia dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy tôi muốn hỏi về điều kiện khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật?

24/07/2018


ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Sắp tới tôi định thuê đất để sản xuất vật liệu xây dựng nên tôi muốn hỏi đất sản xuất vật liệu xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/07/2018


ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi về vấn đề đất nông nghiệp cho hộ gia đình sử dụng  được pháp luật quy định như thế nào?

24/07/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Luật sư có thể cho tôi biết về các trường hợp sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành được không? Rất mong nhận được phản hồi sớm.

24/07/2018


NHÓM DỮ LIỆU VỀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

NHÓM DỮ LIỆU VỀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Tài sản gắn liền với đất là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước. Vậy tôi muốn hỏi nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất được quy định như thế nào?

23/07/2018


HOÀ GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

HOÀ GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chào Luật sư. Tôi muốn hỏi về trường hợp hoà giải tranh chấp đất đai. Ngoài việc hai bên tự hoà giải thì có bên thứ ba tiến hành hoà giải nữa không? Nếu có thì cơ quan tổ chức nào tiến hành?

19/07/2018


bttop