HÔN NHÂN

Dịch vụ pháp lý về Hôn nhân và Gia đình là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hôn nhân và Gia đình, kiến thức Luật Hôn nhân và Gia đình, Tư vấn Luật Hôn nhân và Gia đình và Văn bản Pháp luật Hôn nhân và Gia đình.

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi một bên chết hoặc bị Tòa án  tuyên bố là đã chết

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản…

05/01/2018


Tài sản riêng của vợ, chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng

Ngoài tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thì vợ, chồng có quyền có tài sản riêng của mỗi bên.

05/01/2018


Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Nếu vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình; ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên…hoặc chia tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ bồi thường, nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ cấp dưỡng…thì thỏa thuận đó sẽ bị coi là vô hiệu.

05/01/2018


Hệ quả chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Hệ quả chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Khi chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia cùng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên là tài sản riêng của vợ chồng. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

05/01/2018


Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

05/01/2018


Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Đối với tài sản chung là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu gia đình thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của hai vợ chồng.

05/01/2018


Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung vợ chồng

Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung vợ chồng

Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác…

05/01/2018


Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1. Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

1. Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

05/01/2018


Thủ tục Đăng ký việc giám hộ

Thủ tục Đăng ký việc giám hộ

1. Thẩm quyền đăng ký việc giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

05/01/2018


Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 2. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng...

05/01/2018


Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội,...

05/01/2018


Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

05/01/2018


Từ chối đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Từ chối đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 thì mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn. Như vậy, nếu không đủ các điều kiện kết hôn theo quy...

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn

05/01/2018


Trình tự giải quyết đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài

Trình tự giải quyết đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài

Sau khi hai bên nam, nữ nộp đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí thì theo một thời hạn và trình tự thủ tục nhất định, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

05/01/2018


Những điểm mới Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Những điểm mới Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt... Việc thay đổi luật đã là một điều tất...

05/01/2018


Đăng ký nhận nuôi con nuôi

Đăng ký nhận nuôi con nuôi

Để đảm bảo quyền lợi của người nhận nuôi cũng như người được nuôi dưỡng thì việc nhận nuôi con nuôi phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi cũng cần theo trình tự quy định.

05/01/2018


bttop