HÔN NHÂN

Dịch vụ pháp lý về Hôn nhân và Gia đình là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hôn nhân và Gia đình, kiến thức Luật Hôn nhân và Gia đình, Tư vấn Luật Hôn nhân và Gia đình và Văn bản Pháp luật Hôn nhân và Gia đình.

Luật Hôn nhân và Gia đình

Luật Hôn nhân và Gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

05/01/2018


Căn cứ cho ly hôn

Căn cứ cho ly hôn

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 dành 01 chương (chương 10) để quy định về vấn đề ly hôn. Sau khi Tòa án thụ lý, nếu hòa giải không thành thì đưa vụ án ra xét xử, Tòa án sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết ly hôn.

05/01/2018


Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng

Ngày nay, tranh chấp trong quan hệ Hôn nhân và Gia đình đã trở nên phổ biến. Theo thống kê của nghành Tòa án, thì đa phần các vụ án ly hôn tại Tòa đều có tranh chấp về tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Vậy Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản chung của vợ chồng và Nguyên tắc chia tài sản chung khi ly hôn...

05/01/2018


bttop