HÔN NHÂN

Dịch vụ pháp lý về Hôn nhân và Gia đình là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hôn nhân và Gia đình, kiến thức Luật Hôn nhân và Gia đình, Tư vấn Luật Hôn nhân và Gia đình và Văn bản Pháp luật Hôn nhân và Gia đình.

KHI LY HÔN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO?

KHI LY HÔN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO?

Tôi và vợ có một mảnh đất hàng năm vẫn trồng cấy trên đó. Nay chúng tôi muốn ly hôn thì quyền sử dụng đất được chia như thế nào, mảnh đất này chúng tôi sử dụng chung với hộ gia đình bao gồm cả bố, mẹ tôi nữa?

13/04/2018


LÀM THẾ NÀO KHI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI CHỒNG CŨ ĐÃ CHẾT QUAY TRỞ LẠI?

LÀM THẾ NÀO KHI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI CHỒNG CŨ ĐÃ CHẾT QUAY TRỞ LẠI?

Chồng cũ của tôi đi làm xa và tôi nhận được tin a đã mất. sau khi anh mất được 5 năm thì tôi lấy chồng khác. Sau đó một thời gian thì chồng cũ trở về, vậy tôi với chồng mới phải làm như thế nào?

13/04/2018


GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CHUNG TRONG TRƯỜNG HỢP VỢ HOẶC CHỒNG CHẾT?

GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CHUNG TRONG TRƯỜNG HỢP VỢ HOẶC CHỒNG CHẾT?

Vợ tôi qua đời nhưng không để lại di chúc. Vậy tài sản chung của vợ chồng tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

13/04/2018


Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định

05/01/2018


Thủ tục xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Thủ tục xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

05/01/2018


Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu

Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

05/01/2018


Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật

Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật

Khi giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải căn cứ vào điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình để xem xét, quyết định xử lý việc kết hôn trái pháp luật

05/01/2018


Thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 10 của Luật hôn nhân và gia đình có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật

05/01/2018


Xử lý yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Xử lý yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Khi xem xét, giải quyết yêu cầu có liên quan đến việc hủy kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải căn cứ vào yêu cầu của đương sự và điều kiện kết hôn, điều kiện công nhận quan hệ hôn nhân quy định tại Điều 8 và Điều 11 của Luật hôn nhân và gia đình để quyết định

05/01/2018


Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được thực hiện theo luật định.

05/01/2018


Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Người được cấp dưỡng, cha, mẹ, người giám hộ hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

05/01/2018


Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật này để được tư vấn và thực hiện điều trị cho phù hợp.

05/01/2018


Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Nếu cha, mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự…của con chưa thành niên với lỗi cố ý hoặc có hành vi nghiêm trọng xâm phạm nghĩa vụ trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng con; phá tán tài sản của con; có lối sống đồi trụy hoặc xúi giục con phạm tội…thì có thể bị Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con...

05/01/2018


Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quyền thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con cái.

05/01/2018


Trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

Trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con. Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của...

05/01/2018


Tài sản riêng của con trong gia đình

Tài sản riêng của con trong gia đình

Con trong gia đình có quyền có tài sản riêng. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý…

05/01/2018


Giải quyết tài sản của vợ chồng khi một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi một bên chết hoặc bị Tòa án  tuyên bố là đã chết

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản…

05/01/2018


Tài sản riêng của vợ, chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng

Ngoài tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thì vợ, chồng có quyền có tài sản riêng của mỗi bên.

05/01/2018


Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Nếu vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình; ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên…hoặc chia tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ bồi thường, nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ cấp dưỡng…thì thỏa thuận đó sẽ bị coi là vô hiệu.

05/01/2018


bttop