KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Khi thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng này, bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng cần tuân thủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định.

19/04/2018


QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, THUÊ MUA BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, THUÊ MUA BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hiện nay, việc mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai đang rất phát triển, nhu cầu về nhà ở, hoặc nhu cầu kinh doanh bất động sản ngày càng tăng. Do đó, chú trọng vấn đề thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình...

19/04/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyển nhượng dự án bất động sản là một hoạt động diễn ra khá thường xuyên. Khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án  bất động sản các chủ thể phải lưu ý đến nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản.

19/04/2018


CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN TUÂN THỦ NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO?

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN TUÂN THỦ NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO?

Hiện nay, thị trường kinh doanh bất động sản đang rất sôi động, các chủ đầu tư khi có dự án trong tay sẽ vì một số lý do mà chuyển nhượng dự án đầu tư của mình cho một chủ thể khác. Vậy chuyển nhượng dự án bất động sản cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

19/04/2018


PHÂN LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

PHÂN LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Để thuận tiện trong việc quản lý, Nhà nước đã tiến hành phân loại đất theo mục đích  sử dụng.  

22/03/2018


GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

GIAO ĐẤT  KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, quy định về việc Nhà nước giao đất, có hai hình thức giao đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không  thu tiền sử dụng đất. Vậy các trường hợp nào là giao đất không thu tiền sử dụng đất?

12/03/2018


Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Phía trước nhà tôi đang ở đang chuẩn bị mở đường. Ban giải phóng mặt bằng mới ra dự thảo đền bù tái định cư, bà con đã đồng ý và bốc thăm suất tái định cư rồi nhưng trường hợp của nhà tôi là phần tái định cư ít hơn phần tiền được đền bù thì phải làm sao? Trường hợp tôi muốn lấy tiền và không nhận suất tái định cư có được không?...

05/01/2018


Tặng cho bất động sản

Tặng cho bất động sản

Vào năm 2000, bác tôi là anh trai của bố tôi có viết giấy ủy quyền cho bố tôi thừa hưởng mảnh đất để sang định cư bên Pháp. Đến năm 2005, bố tôi đã viết di chúc để lại mảnh đất nói trên cho tôi, tôi đã sang tên quyền sử dụng đất mang tên tôi vào năm 2010 vào thời điểm ko có ai tranh chấp. Đến nay, 2017 tôi muốn sang nhượng lại mảnh đất đó...

05/01/2018


Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở theo quy định

05/01/2018


Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy định

05/01/2018


Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam  của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Những đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định sẽ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

05/01/2018


Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cá nhân, tổ chức có đề nghị cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục quy định.

05/01/2018


Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó

05/01/2018


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền quản lý nhà ở có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua

Chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua

Bên cho thuê mua được chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở, được thu hồi nhà ở đang cho thuê mua khi thuộc một trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Bên thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của pháp luật

05/01/2018


Quyền tiếp tục thuê nhà ở

Quyền tiếp tục thuê nhà ở

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng

05/01/2018


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định

05/01/2018


Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định

05/01/2018


bttop