KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài

Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài

Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình không?

25/10/2018


Quyền của nhà thầu nước ngoài

Quyền của nhà thầu nước ngoài

Quyền của nhà thầu nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Nhà thầu nước ngoài có quyền được quyền tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc không?

25/10/2018


Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

25/10/2018


Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng

Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng

Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng II

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng II

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng II được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

24/10/2018


Điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được pháp luật quy định như thế nào?

23/10/2018


bttop