KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền quản lý nhà ở có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua

Chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua

Bên cho thuê mua được chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở, được thu hồi nhà ở đang cho thuê mua khi thuộc một trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Bên thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của pháp luật

05/01/2018


Quyền tiếp tục thuê nhà ở

Quyền tiếp tục thuê nhà ở

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng

05/01/2018


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định

05/01/2018


Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định

05/01/2018


Mua bán nhà ở đang cho thuê

Mua bán nhà ở đang cho thuê

Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở

05/01/2018


Công chứng, chứng thực hợp đồng về nhà ở

Công chứng, chứng thực hợp đồng về nhà ở

Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng

05/01/2018


Bán nhà ở có thời hạn

Bán nhà ở có thời hạn

Việc bán nhà ở có thời hạn được thực hiện theo các quy định của pháp luật

05/01/2018


Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần

Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần

Việc mua bán nhà ở trả chậm, trả dần do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà ở

05/01/2018


Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung

Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu

05/01/2018


Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản theo quy định

05/01/2018


Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện của các bên tham gia giao dịch nhà ở

Điều kiện của các bên tham gia giao dịch nhà ở

Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở

Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở

Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật.  

05/01/2018


Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư

Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư

Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung nhà chung cư được xác định theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thời hạn sử dụng nhà chung cư

Thời hạn sử dụng nhà chung cư

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định.

05/01/2018


Cưỡng chế phá dỡ nhà ở

Cưỡng chế phá dỡ nhà ở

Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở.

05/01/2018


Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở

Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở

Khi phá dỡ nhà ở, người có trách nhiệm phá dỡ phải tuân thủ các yêu cầu phá dỡ theo quy định.

05/01/2018


Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ

Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ

Nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, gây mất an toàn…thuộc một trong các trường hợp phải bị phá dỡ theo quy định.

05/01/2018


bttop