KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai

Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng.

05/01/2018


Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

05/01/2018


Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Bên cho thuê và bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng nếu một trong các bên có các hành vi được quy định.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

Bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền và nghĩa vụ theo quy định. Điều 23 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

Bên bán nhà, công trình xây dựng có các quyền, nghĩa vụ theo quy định. Điều 21 Luật kính doanh bất động sản 2014 quy định: “Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng

05/01/2018


Phạm vi kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân

Phạm vi kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức pháp luật quy định. Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

05/01/2018


Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

05/01/2018


Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện theo quy định. Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

05/01/2018


HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Các loại Hợp đồng kinh doanh bất động sản được quy định theo luật và phải được lập thành văn bản.

05/01/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung

Bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung

Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có quyền và trách nhiệm bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình…

05/01/2018


Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

Bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở…

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở có quyền và nghĩa vụ trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở của mình.

05/01/2018


Cải tạo nhà ở

Cải tạo nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình; người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý.

05/01/2018


Bảo trì nhà ở

Bảo trì nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm thực hiện bảo trì nhà ở…

05/01/2018


Bảo hành nhà ở

Bảo hành nhà ở

Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng…

05/01/2018


Thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải bảo đảm công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

05/01/2018


Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


bttop