KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

Việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 64 Luật nhà ở 2014 quy định:

05/01/2018


Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn hình thức bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc bán nhà ở có sẵn.

05/01/2018


Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của pháp luật. Điều 62 Luật nhà ở 2014 quy định:

05/01/2018


Xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng

Xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do  Nhà nước đầu tư xây dựng

Giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước chủ đầu tư

Xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước chủ đầu tư

Giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước chủ đầu tư được xác định theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội còn phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập…theo quy định.

05/01/2018


Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau tùy từng điều kiện chủ thể thực hiện…

05/01/2018


Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

05/01/2018


Tiêu chuẩn và chất lượng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Tiêu chuẩn và chất lượng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng theo quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng nhà ở của mình.

05/01/2018


Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực đô thị

Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực đô thị

Việc phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân ở khu vực đô thị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn

Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn

Việc phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ

Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ

Người thuê nhà ở công vụ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Điều 34 Luật nhà ở 2014 quy định:

05/01/2018


Đối tượng được thuê nhà ở công vụ

Đối tượng được thuê nhà ở công vụ

Chỉ những đối tượng theo quy định của pháp luật mới được phép thuê nhà ở công vụ. Điều 32 Luật nhà ở 2014 quy định:

05/01/2018


Đất để xây dựng nhà ở công vụ

Đất để xây dựng nhà ở công vụ

Diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

05/01/2018


Nguyên tắc kiến trúc nhà ở

Nguyên tắc kiến trúc nhà ở

Kiến trúc nhà ở phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, phòng chống thiên tai, trình độ khoa học, kỹ thuật, truyền thống lịch sử, văn hóa và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

05/01/2018


Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Tùy từng giao dịch giao nhà ở như mua bán, tặng cho, góp vốn, thừa kế…thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là thời điểm tương ứng theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các nghĩa vụ như phải sử dụng nhà ở đúng quy định; thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khi mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà ở…

05/01/2018


Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê, sử dụng nhà vào mục đích ở…

05/01/2018


bttop