KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

NHÓM DỮ LIỆU VỀ ĐỐI TƯỢNG CHIẾM ĐẤT KHÔNG TẠO THÀNH THỬA ĐẤT

NHÓM DỮ LIỆU VỀ ĐỐI TƯỢNG CHIẾM ĐẤT KHÔNG TẠO THÀNH THỬA ĐẤT

Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bao gồm những nội dung gì? Để nắm rõ vấn đề này, xin mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn sau đây của Luật Huy Thành.

31/07/2018


TRANG GIẤY CHỨNG NHẬN THỂ HIỆN NỘI DUNG XÁC NHẬN THAY ĐỔI

TRANG GIẤY CHỨNG NHẬN THỂ HIỆN NỘI DUNG XÁC NHẬN THAY ĐỔI

Việc thể hiện nội dung xác nhận thay đổi được thể hiện trong trang nào của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Mời Quý khách hàng tham khảo nội dung tư vấn trang Giấy chứng nhận thể hiện nội dung xác nhận thay đổi dưới đây của Luật Huy Thành.

30/07/2018


THẨM QUYỀN XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

THẨM QUYỀN XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

Việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Vậy thẩm quyền xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp được quy định như thế nào?

30/07/2018


NỘI DUNG XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

NỘI DUNG XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

Nội dung xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp được ghi vào cột "Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý" trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

30/07/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẤT ĐÃ CẤP KHI ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

CÁC TRƯỜNG HỢP XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẤT ĐÃ CẤP KHI ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

Việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.

30/07/2018


MÃ VẠCH CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MÃ VẠCH CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Luật sư cho tôi hỏi mã vạch của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa như thế nào? Nội dung mã vạch gồm những gì?

30/07/2018


NỘI DUNG GHI NỢ, MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

NỘI DUNG GHI NỢ, MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

Nội dung ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại điểm Ghi chú trên trang 2 của Giấy chứng nhận; việc chứng nhận xóa nợ nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận" của Giấy chứng nhận.

30/07/2018


THỂ HIỆN NỘI DUNG TẠI ĐIỂM GHI CHÚ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

THỂ HIỆN NỘI DUNG TẠI ĐIỂM GHI CHÚ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

Khi tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, có một nội dung rất đáng lưu ý đó chính là thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận.

30/07/2018


KHU ĐẤT NẰM TRÊN NHIỀU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN NHƯ THẾ NÀO?

KHU ĐẤT NẰM TRÊN NHIỀU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN NHƯ THẾ NÀO?

Việc cấp Giấy chứng nhận cho một khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính của một người, được sử dụng vào một mục đích phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

30/07/2018


THỂ HIỆN NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NẰM CHUNG TRÊN NHIỀU THỬA ĐẤT

THỂ HIỆN NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NẰM CHUNG TRÊN NHIỀU THỬA ĐẤT

Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng đất của nhiều người mà những người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu chung đối với tài sản gắn liền với các thửa đất đó thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất. Vậy việc thể hiện nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

30/07/2018


THỂ HIỆN NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP THỬA ĐẤT CỦA CHUNG NHIỀU NGƯỜI

THỂ HIỆN NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP THỬA ĐẤT CỦA CHUNG NHIỀU NGƯỜI

Một trong những vấn đề đáng lưu ý khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó chính là thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp thửa đất có phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều người và có phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất của riêng từng người mà không tách thành thửa đất riêng.

30/07/2018


SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT THỂ HIỆN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT THỂ HIỆN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Một trong những nội dung được thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó chính là sơ đồ thửa đất. Vậy việc thể hiện sơ đồ thửa đất được quy định như thế nào?

30/07/2018


THỂ HIỆN THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỂ HIỆN THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tài sản gắn liền với đất thể hiện trên Giấy chứng nhận là tài sản đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Giấy chứng nhận. Vậy việc thể hiện thông tin về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như thế nào?

30/07/2018


THỂ HIỆN THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT TẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỂ HIỆN THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT TẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thông tin về thửa đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với tất cả các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.

30/07/2018


THỂ HIỆN THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỂ HIỆN THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Việc ghi nhận các thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đảm bảo chính xác, theo đúng quy định của pháp luật.

30/07/2018


PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC IN ẤN, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC IN ẤN, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen được gọi là phôi Giấy chứng nhận và Trang bổ sung nền trắng. Vậy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được in ấn, phát hành và quản lý như thế nào?

30/07/2018


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

30/07/2018


ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO

ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO

Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao.

27/07/2018


ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU KINH TẾ

ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU KINH TẾ

Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đất sử dụng cho khu kinh tế là diện tích đất sử dụng cho các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc...

27/07/2018


ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản.

27/07/2018


bttop