KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục ghi chú kết hôn theo quy định pháp luật mới nhất?

02/08/2018


THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về thủ tục ghi chú ly hôn theo pháp luật hiện hành.

02/08/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI

TƯ VẤN THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp các bên là cha mẹ nuôi, con nuôi của nhau nhưng không làm giấy tờ, vì vậy đã có rất nhiều tranh chấp phát sinh từ việc này. Do đó, sau đây là hướng dẫn về thủ tục nuôi con nuôi thực tế.

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Vậy thủ tục nuôi con nuôi trong nước được quy định như nào?

11/06/2018


THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN MỚI NHẤT

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN MỚI NHẤT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện như thế nào?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI BIÊN GIỚI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI BIÊN GIỚI

Quy định của pháp luật hiên về việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại biên giới?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động theo quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH LƯU ĐỘNG

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động cần thông báo cho người dân biết trước. Về thủ tục này đã được pháp luật quy định khá cụ thể và rõ ràng.

08/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA, MẸ CON

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA, MẸ CON

Quy định của pháp luật hiện về thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.

08/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Thủ tục đăng ký khai sinh là một thủ tục quan trọng và bắt buộc đối với một đứa trẻ khi được sinh ra. Do đó, dưới đây là sự hướng dẫn để thực hiện các bước của thủ tục đăng ký khai sinh:

08/06/2018


CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Việc xác lập đại diện giữa vợ và chồng có ý nghĩa rất quan trọng. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng được quy định rõ tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

30/05/2018


NAM NỮ SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

NAM NỮ SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Hiện nay, thực trạng nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn rất phổ biến. Theo đó sẽ phát sinh các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến quyền, nghĩa vụ, con cái và tài sản. Vậy các chế độ đối với nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn được quy định như thế nào?

30/05/2018


ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc  cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình và không vi phạm điều cấm của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được áp dụng. Việc áp dụng tập quán về hôn nhân...

30/05/2018


BẢO VỆ CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

BẢO VỆ CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Hiện nay, chế độ hôn nhân và gia đình được pháp luật bảo vệ thông qua các điều cấm không được thực hiện và cách xử lý các hành vi xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình được pháp luật bảo vệ.

30/05/2018


THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi và vợ sau thời gian chung sống đã xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cả hai đều quyết định thuận tình ly hôn, không có bất cứ tranh chấp về con cái, tài sản cũng như công nợ. Tôi muốn hỏi về thủ tục ly hôn thuận tình ?

21/05/2018


QUY ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Quan hệ hôn nhân được xác lập hợp pháp chính là cơ sở để xác định tài sản chung của vợ chồng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về chế độ tài sản chung của vợ chồng?

08/05/2018


ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Vậy điều kiện kết hôn được pháp luật quy định như thế nào?

08/05/2018


bttop