KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật này để được tư vấn và thực hiện điều trị cho phù hợp.

05/01/2018


Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Nếu cha, mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự…của con chưa thành niên với lỗi cố ý hoặc có hành vi nghiêm trọng xâm phạm nghĩa vụ trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng con; phá tán tài sản của con; có lối sống đồi trụy hoặc xúi giục con phạm tội…thì có thể bị Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con...

05/01/2018


Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quyền thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con cái.

05/01/2018


Trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

Trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con. Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của...

05/01/2018


Tài sản riêng của con trong gia đình

Tài sản riêng của con trong gia đình

Con trong gia đình có quyền có tài sản riêng. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý…

05/01/2018


Giải quyết tài sản của vợ chồng khi một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi một bên chết hoặc bị Tòa án  tuyên bố là đã chết

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản…

05/01/2018


Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Nếu vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình; ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên…hoặc chia tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ bồi thường, nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ cấp dưỡng…thì thỏa thuận đó sẽ bị coi là vô hiệu.

05/01/2018


Hệ quả chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Hệ quả chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Khi chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia cùng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên là tài sản riêng của vợ chồng. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

05/01/2018


Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

05/01/2018


Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Đối với tài sản chung là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu gia đình thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của hai vợ chồng.

05/01/2018


Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung vợ chồng

Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung vợ chồng

Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác…

05/01/2018


Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1. Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

1. Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

05/01/2018


Thủ tục Đăng ký việc giám hộ

Thủ tục Đăng ký việc giám hộ

1. Thẩm quyền đăng ký việc giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

05/01/2018


Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 2. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng...

05/01/2018


Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội,...

05/01/2018


Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

05/01/2018


Từ chối đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Từ chối đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 thì mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn. Như vậy, nếu không đủ các điều kiện kết hôn theo quy...

05/01/2018


bttop