Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ

Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành vi vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ theo quy định pháp luật.

22/01/2019


Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình theo quy định pháp luật?

22/01/2019


Vi phạm quy định về công tác chữa cháy

 Vi phạm quy định về công tác chữa cháy

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về công tác chữa cháy theo quy định pháp luật.

22/01/2019


Vi phạm quy định về thông tin báo cháy

Vi phạm quy định về thông tin báo cháy

Theo quy định pháp luật hiện hành thì hành vi vi phạm quy định về thông tin báo cháy bị xử phạt hành chính như thế nào?

22/01/2019


Báo cháy giả bị xử phạt bao nhiêu

Báo cháy giả bị xử phạt bao nhiêu

Luật sư cho tôi về hành vi báo cháy giả bị xử phạt bao nhiêu theo quy định pháp luật hiện hành?

22/01/2019


Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở

 Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định pháp luật.

22/01/2019


Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy

Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu theo quy định pháp luật?

22/01/2019


Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

22/01/2019


Vận chuyển quá số lượng hàng nguy hiểm về cháy nổ

Vận chuyển quá số lượng hàng nguy hiểm về cháy nổ

Việc vận chuyển quá số lượng hàng nguy hiểm về cháy nổ trong giấy phép thì sẽ bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Vận chuyển hàng hóa cùng với hàng nguy hiểm về cháy nổ

Vận chuyển hàng hóa cùng với hàng nguy hiểm về cháy nổ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt với hành vi vận chuyển hàng hóa cùng với hàng nguy hiểm về cháy nổ theo quy định pháp luật.

18/01/2019


Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ

Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ

Luật sư cho tôi hỏi hành vi làm hư hỏng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

Theo quy định pháp luật hiện hành việc vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

18/01/2019


Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép

Xử phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép theo quy định pháp luật.

17/01/2019


Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử phạt ra sao

Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử phạt ra sao

Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử phạt ra sao theo quy định pháp luật?

17/01/2019


Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm bị xử phạt thế nào

Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm bị xử phạt thế nào

Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

17/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi bán dâm

Xử phạt hành chính hành vi bán dâm

Xử phạt hành chính hành vi bán dâm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

17/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi mua dâm

Xử phạt hành chính hành vi mua dâm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi mua dâm theo quy định pháp luật.

17/01/2019


Cản trở người thi hành công vụ có bị xử phạt không

Cản trở người thi hành công vụ có bị xử phạt không

Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm đường đã có quyết định rồi, nhưng chúng tôi không chịu hợp tác và còn gây cản trở những người thi hành công vụ. Giờ tôi muốn Luật sư tư vấn việc cản trở người thi hành công vụ có bị xử phạt không?

17/01/2019


Người nước ngoài đi vào khu vực cấm bị xử phạt bao nhiêu?

Người nước ngoài đi vào khu vực cấm bị xử phạt bao nhiêu?

Luật sư cho tôi việc người nước ngoài đi vào khu vực cấm bị xử phạt bao nhiêu theo quy định pháp luật?

17/01/2019


bttop