Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Người khởi kiện vụ án hành chính gửi đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định.

05/01/2018


Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định và nộp tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

05/01/2018


Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo Bộ luật tố tụng hành chính 2015

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo Bộ luật tố tụng hành chính 2015

Thông thường, thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc…

05/01/2018


Quyền khởi kiện vụ án hành chính

Quyền khởi kiện vụ án hành chính

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó…

05/01/2018


Thủ tục thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Thủ tục thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Thủ tục thực hiện việc áp giải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thẩm quyền thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Thẩm quyền thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Những người có thẩm quyền theo quy định đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính…

05/01/2018


Áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính

Áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính

Người vi phạm không tự nguyện chấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền thì có thể bị áp giải theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Trường hợp người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính bị bệnh hoặc chết trong thời gian tạm giữ

Trường hợp người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính bị bệnh hoặc chết trong thời gian tạm giữ

Trường hợp người bị tạm giữ chết trong thời gian bị tạm giữ, thì người ra quyết định tạm giữ phải báo ngay cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời, thông báo cho gia đình, thân nhân của người chết biết…

05/01/2018


Giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính

Giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính với tổ chức, cá nhân dẫn giải người vi phạm đó đến…

05/01/2018


Quản lý người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Quản lý người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Người được giao nhiệm vụ quản lý người bị tạm giữ, bảo vệ nơi tạm giữ có trách nhiệm giám sát, bảo vệ, trông coi người bị tạm giữ theo quy định.

05/01/2018


Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

05/01/2018


Người đại diện trong tố tụng hành chính

Người đại diện trong tố tụng hành chính

Người đại diện trong tố tụng hành chính bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền…

05/01/2018


Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính

Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính

Nếu người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ người đó được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng theo quy định…

05/01/2018


Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh trong xét xử hành chính

Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh trong xét xử hành chính

Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện hành chính thuộc các trường hợp luật định.

05/01/2018


Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện trong xét xử hành chính

Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện trong xét xử hành chính

Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện hành chính theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hành chính

Bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hành chính

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử vụ án hành chính luôn luôn được đảm bảo theo đúng quy định.

05/01/2018


Nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính là nhà tạm giữ hành chính hoặc buồng tạm giữ hành chính được bố trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi làm việc của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ người vi phạm hành chính…

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ

Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ

Người bị tạm giữ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Điều 18 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước 

05/01/2018


Thông báo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Thông báo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Ngay sau khi ra quyết định tạm giữ, theo yêu cầu của người bị tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo bằng văn bản, điện thoại, fax hoặc các phương tiện thông tin khác về quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính cho gia đình, cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập của người bị tạm giữ biết…

05/01/2018


Thời hạn tạm giữ theo thủ tục hành chính

Thời hạn tạm giữ theo thủ tục hành chính

Thời hạn tạm giữ phải được ghi cụ thể trong quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ trong thời gian bao nhiêu giờ; bắt đầu từ giờ nào đến giờ nào của ngày, tháng, năm ra quyết định tạm giữ…

05/01/2018


bttop