Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

05/01/2018


Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định.

05/01/2018


Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện…thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

05/01/2018


Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự…có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

05/01/2018


Thi hành Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính

Thi hành Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính

Người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới…

05/01/2018


Thẩm quyền cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính

Chỉ những được pháp luật quy định mới có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

05/01/2018


Khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định theo quy định của pháp luật…

05/01/2018


Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

05/01/2018


Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

05/01/2018


Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thủ tục chứng thực chữ ký

Thủ tục chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

05/01/2018


Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính.

05/01/2018


Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

05/01/2018


Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra

05/01/2018


Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực

05/01/2018


Văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

Văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

Những bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, chỉnh sửa, hư hỏng, cũ nát…sẽ không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

05/01/2018


Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao

Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện chứng thực

Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện chứng thực

Người thực hiện nghĩa vụ chứng thực có quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


bttop