Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Công chức là gì?

Công chức là gì?

Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ công chức định nghĩa: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công...

05/01/2018


Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính

Khiếu nại là một trong những quyền tự nhiên, cơ bản của công dân, không chỉ được Hiến pháp quy định mà quyền và nghĩa vụ cụ thể này còn được quy định trong Luật Khiếu nại năm 2011, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước và xã hội.

05/01/2018


Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó.

05/01/2018


bttop