Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

05/01/2018


Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra

05/01/2018


Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực

05/01/2018


Văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

Văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

Những bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, chỉnh sửa, hư hỏng, cũ nát…sẽ không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

05/01/2018


Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao

Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện chứng thực

Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện chứng thực

Người thực hiện nghĩa vụ chứng thực có quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc

Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc

Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

05/01/2018


Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y

Vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y

Hành vi vi phạm điều kiện vệ sinh thú y có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 15 Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi:

05/01/2018


Vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật

Vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật

Hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật

Vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật

Hành vi vi phạm các quy định về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên cạn để kinh doanh có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về kiểm dịch động vật trên cạn lưu thông trong nước

Vi phạm về kiểm dịch động vật trên cạn lưu thông trong nước

Hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong nước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về kiểm dịch động vật thủy sản lưu thông trong nước

Vi phạm về kiểm dịch động vật thủy sản lưu thông trong nước

Hành vi vi phạm các quy định về về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về thủ tục kiểm dịch động vật

Vi phạm quy định về thủ tục kiểm dịch động vật

Hành vi vi phạm các quy định về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Hành vi vi phạm không thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật thủy sản có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn

Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn

Chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

Chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, chế biến, kinh doanh lâm sản

Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, chế biến, kinh doanh lâm sản

Hành vi vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Người nào có hành vi vận chuyển lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng hồ sơ không phù hợp với lâm sản thực tế vận chuyển; gỗ không có dấu búa kiểm lâm theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt.

05/01/2018


bttop