Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHI TRẢ TRỢ CẤP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHI TRẢ TRỢ CẤP

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được quy định như thế nào?

04/10/2018


XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ hưởng chính sách bảo trợ, cứu trợ xã hội được quy định như thế nào?

04/10/2018


NGHĨA VỤ CHỊU ÁN PHÍ PHỤC THẨM TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

NGHĨA VỤ CHỊU ÁN PHÍ PHỤC THẨM TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nghĩa vụ nộp án phí phúc thẩm thuộc về đương sự. Đương sự kháng cáo phải nộp án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo.

13/08/2018


NGHĨA VỤ NỘP ÁN PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

NGHĨA VỤ NỘP ÁN PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nghĩa vụ nộp án phí thuộc về đương sự. Đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận

13/08/2018


XỬ LÝ TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

XỬ LÝ TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Xử lý tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí thu được được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015?

13/08/2018


ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015?

13/08/2018


THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH

Ai là người có Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành chính? Thời hạn giải quyết tố cáo hành chính là bao lâu?

13/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo hành vi vu phạm hành chính.

13/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo hành vi vu phạm hành chính.

13/08/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH LẦN HAI

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH LẦN HAI

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính lần hai.

13/08/2018


NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại hành chính lần đầu.

13/08/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Thời hạn giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính của người tiến hành tố tụng hành chính? Hình thức khiếu nại quyết định hành chính được thực hiện ra sao?

13/08/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng hành chính?

13/08/2018


THỜI HIỆU KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

THỜI HIỆU KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính?

13/08/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại hành vi hành chính?

13/08/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính?

13/08/2018


KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

Quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể bị khiếu nại không? Ai có thẩm quyền khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính?

13/08/2018


bttop