Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

30/11/2018


Nội dung quản lý công chức

Nội dung quản lý công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung quản lý công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức

Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức

Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

30/11/2018


Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Quy định pháp luật về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức.

30/11/2018


Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hội đồng thi nâng nghạch công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã thành công chức huyện

Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã thành công chức huyện

Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã thành công chức huyện được quy định như thế nào?

30/11/2018


Hướng dẫn tập sự công chức

Hướng dẫn tập sự công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc hướng dẫn tập sự công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Chế độ tập sự của công chức

Chế độ tập sự của công chức

Luật sư cho tôi hỏi quy định pháp luật hiện về chế độ tập sự của công chức?

30/11/2018


Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức gồm những trường hợp nào?

30/11/2018


Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

 Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

Quy định pháp luật về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức?

30/11/2018


Cách tính điểm xét tuyển công chức

Cách tính điểm xét tuyển công chức

Cách tính điểm xét tuyển công chức được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/11/2018


Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức theo quy định pháp luật hiện hành?

30/11/2018


Cách tính điểm thi tuyển công chức

Cách tính điểm thi tuyển công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về cách tính điểm thi tuyển công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

29/11/2018


Điều kiện miễn thi một số môn cho công chức

Điều kiện miễn thi một số môn cho công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện miễn thi một số môn cho công chức theo quy định pháp luật.

29/11/2018


Các môn thi và hình thức thi tuyển công chức

Các môn thi và hình thức thi tuyển công chức

Quy định của pháp luật về các môn thi và hình thức thi tuyển công chức.

29/11/2018


Hội đồng tuyển dụng công chức

 Hội đồng tuyển dụng công chức

Hội đồng tuyển dụng công chức  theo quy định pháp luật hiện hành.

29/11/2018


Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo quy định pháp luật.

29/11/2018


Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức theo quy định pháp luật.

29/11/2018


Căn cứ tuyển dụng công chức

Căn cứ tuyển dụng công chức

Theo quy định pháp luật có các căn cứ tuyển dụng công chức nào?

29/11/2018


Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành.

29/11/2018


bttop