Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Từ chức đối với công chức

Từ chức đối với công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp từ chức đối với công chức theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Biệt phái công chức

Biệt phái công chức

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào thì có thể biệt phái công chức theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Luân chuyển công chức

Luân chuyển công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề luân chuyển công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

27/11/2018


Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định pháp luật hiện hành.

27/11/2018


Điều động công chức

 Điều động công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp điều động công chức theo quy định pháp luật.

27/11/2018


Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức

 Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

27/11/2018


Điều kiện nâng nghạch công chức

Điều kiện nâng nghạch công chức

Theo quy định pháp luật thì điều kiện nâng ngạch công chức là gì?

27/11/2018


Nâng nghạch công chức

Nâng nghạch công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc nâng nghạch công chức theo quy định pháp luật.

27/11/2018


Chuyển ngạch công chức

Chuyển ngạch công chức

Luật sư cho tôi hỏi về trường hợp chuyển ngạch công chức được quy định như thế nào?

27/11/2018


Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức

Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức

Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được quy định như thế nào?

27/11/2018


Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức

Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức

Quy định của pháp luật hiện hành về cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức.

27/11/2018


Phương thức tuyển dụng công chức

Phương thức tuyển dụng công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương thức tuyển dụng công chức theo quy định pháp luật.

27/11/2018


Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

27/11/2018


Nguyên tắc tuyển dụng công chức

Nguyên tắc tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức phải tuân theo những nguyên tắc nhất định, vậy có những nguyên tắc tuyển dụng công chức nào?

27/11/2018


Phân loại công chức

Phân loại công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc phân loại công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

26/11/2018


Nghỉ hưu đối với cán bộ

Nghỉ hưu đối với cán bộ

Chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ được quy định như thế nào?

26/11/2018


Phân loại đánh giá cán bộ

Phân loại đánh giá cán bộ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc phân loại đánh giá cán bộ theo quy định pháp luật hiện hành.

26/11/2018


Nội dung đánh giá cán bộ

Nội dung đánh giá cán bộ

Theo quy định pháp luật hiện hành nội dung đánh giá cán bộ bao gồm những gì?

26/11/2018


Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu

 Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu được quy định như thế nào?

26/11/2018


Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

26/11/2018


bttop