KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN 2015.

TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thì có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án không?

14/05/2018


TỘI KHÔNG THI HÀNH ÁN 2015.

TỘI KHÔNG THI HÀNH ÁN 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không thi hành án không?

14/05/2018


TỘI RA QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

TỘI RA QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì có bị truy cứu về tội ra quyết định trái pháp luật không?

14/05/2018


TỘI RA BẢN ÁN TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

TỘI RA BẢN ÁN TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật mà kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng thì có bị truy cứu về tội ra bản án trái pháp luật không?

14/05/2018


TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI 2015.

TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội thì sẽ bị xử lý như thế nào?

14/05/2018


TỘI TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI 2015.

TỘI TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là không có tội thì sẽ bị xử lý như thế nào?

14/05/2018


TỘI MÔI GIỚI HỐI LỘ 2015.

TỘI MÔI GIỚI HỐI LỘ 2015.

Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

14/05/2018


TỘI ĐƯA HỐI LỘ 2015.

TỘI ĐƯA HỐI LỘ 2015.

Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn tiền với giá trị là 3 triệu đồng để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa thì có bị truy tố về tội đưa hối lộ không?

14/05/2018


TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ 2015.

TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ 2015.

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản 30 triệu đồng thì có bị truy cứu trách nhiệm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ?

14/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở 2015.

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở 2015.

Xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà vẫn vi phạm thì có bị truy cứu trách nhiệm về tội vi phạm quy định quản lý nhà ở không?

14/05/2018


TỘI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

TỘI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật có vi phạm tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật không?

11/05/2018


TỘI CẢN TRỞ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015.

TỘI CẢN TRỞ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015.

Người nào phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bị xử lý hình sự như thế nào?

11/05/2018


TỘI LÀM TRÁI QUY ĐỊNH VÈ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015.

TỘI LÀM TRÁI QUY ĐỊNH VÈ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015.

Thế nào là hành vi làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự? Hành vi nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự có bị xử lý hình sự không?

11/05/2018


TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH LỆNH GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ NHẬP NGŨ 2015.

TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH LỆNH GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ NHẬP NGŨ 2015.

Thế nào là hành vi không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ? Hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ mà Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình thì bị xử lý hình sự như thế nào?

11/05/2018


TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015.

TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015.

Thế nào là hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự? Nếu hành vi khiến người trốn tránh Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình thì có bị xử lý hình sự không?

11/05/2018


TỘI MUA DÂM NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 2015.

TỘI MUA DÂM NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 2015.

Người nào có hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi mà Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự như thế nào?

11/05/2018


TỘI MÔI GIỚI MẠI DÂM 2015.

TỘI MÔI GIỚI MẠI DÂM 2015.

Thế nào là môi giới mại dâm? Người nào Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng từ việc môi giới mại dâm thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


TỘI CHỨA MẠI DÂM 2015.

TỘI CHỨA MẠI DÂM 2015.

Người nào thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng từ hành vi chứa mại dâm thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY DUNG LỢI LỚN 2015.

HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY DUNG LỢI LỚN 2015.

Thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? Hành vi truyền bá Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY 2015.

HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY 2015.

Thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? Hành vi Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


bttop