KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO, BỊ HẠI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC ĐỐI VỚI KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO, BỊ HẠI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC ĐỐI VỚI KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Dưới đây là tư vấn của Luật huy Thành về quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận giám định.

20/08/2018


GIÁM ĐỊNH LẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

GIÁM ĐỊNH LẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề giám định lại trong tố tụng hình sự.

20/08/2018


GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG

GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp được tiến hành giám định bổ sung theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

20/08/2018


TIẾN HÀNH GIÁM ĐỊNH THEO TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TIẾN HÀNH GIÁM ĐỊNH THEO TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Việc tiến hành giám định sẽ do cơ quan nào thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

20/08/2018


THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn giám định thương tật là bao lâu theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

20/08/2018


YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Người có quyền yêu cầu giám định chữ ký trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 gồm những ai?

20/08/2018


THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Thực nghiệm điều tra giúp cho quá trình điều tra vụ án được khách quan, đúng đắn; giúp việc giải quyết vụ án được nhanh chóng. Vậy quy định về thực nghiệm điều tra gồm những gì?

20/08/2018


XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN CƠ THỂ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN CƠ THỂ  TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề xem xét dấu vết trên cơ thể?

20/08/2018


KHÁM NGHIỆM TỬ THI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

KHÁM NGHIỆM TỬ THI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi về việc khám nghiệm tử thi theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được thực hiện như thế nào?

17/08/2018


KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề khám nghiệm hiện trường trong tố tụng hình sự năm 2015.

17/08/2018


TẠM GIỮ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT KHI KHÁM XÉT

TẠM GIỮ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT KHI KHÁM XÉT

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

17/08/2018


THU GIỮ THƯ TÍN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

THU GIỮ THƯ TÍN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về vấn đề thu giữ thư tín, điện tín?

17/08/2018


KHÁM XÉT CHỖ Ở, NƠI LÀM VIỆC, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

KHÁM XÉT CHỖ Ở, NƠI LÀM VIỆC, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

17/08/2018


KHÁM XÉT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

KHÁM XÉT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề khám xét người theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

17/08/2018


THẨM QUYỀN RA LỆNH KHÁM XÉT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

THẨM QUYỀN RA LỆNH KHÁM XÉT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Trường hợp khám xét chỗ ở thì ai sẽ có thẩm quyền ra lệnh khám xét theo pháp luật hiện hành?

17/08/2018


CĂN CỨ KHÁM XÉT CHỖ Ở TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

CĂN CỨ KHÁM XÉT CHỖ Ở TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi công an dựa trên những căn cứ khám xét chỗ ở nào để thực hiện việc khám xét nhà ở theo pháp luật hiện hành?

17/08/2018


NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề nhận biết giọng nói trong tố tụng hình sự theo pháp luật hiện hành.

17/08/2018


NHẬN DẠNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

NHẬN DẠNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi về vấn đề quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về nhận dạng?

17/08/2018


ĐỐI CHẤT TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

ĐỐI CHẤT TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Đối chất là biện pháp điều tra được áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người tham gia tố tụng hình sự.

17/08/2018


LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG

LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG

Trong tố tụng hình sự vấn đề lấy lời khai người làm chứng là vô cùng quan trong của quá trình giải quyết vụ án. Vậy nó được pháp luật tố tụng hình sự hiện hành quy định như thế nào?

17/08/2018


bttop