KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC

TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC

Trường hợp xảy ra tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền giải quyết?

15/08/2018


THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật mới nhất.

15/08/2018


QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luật sư cho em hỏi quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về quyết định khởi tố vụ án hình sự?

15/08/2018


KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại.

15/08/2018


PHỤC HỔI GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

PHỤC HỔI GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Luật sư cho tôi hỏi khi lý do tạm đình chỉ không còn thì việc phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện như nào?

15/08/2018


TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn Luật Huy Thành về vấn đề tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

15/08/2018


CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ MỚI NHẤT

CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ MỚI NHẤT

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì căn cứ khởi tố vụ án hình sự được quy định như thế nào?

15/08/2018


THỦ TỤC THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Thủ tục thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

15/08/2018


TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CHI PHÍ TỐ TỤNG, LỆ PHÍ

TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CHI PHÍ TỐ TỤNG, LỆ PHÍ

Tôi khởi kiện một người về hành vi cố ý gây thương tích ra Tòa án. Nếu Tòa án thụ lý vụ việc thì tôi hay đối tượng nào sẽ phải có trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng lệ phí?

15/08/2018


TÍNH THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TÍNH THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề tính thời hạn trong tố tụng hình sự theo pháp luật hiện hành.

15/08/2018


BIÊN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIÊN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Biên bản tố tụng hình sự là các biên bản được lập bằng văn bản theo mẫu thống nhất trong cả nước, là căn cứ pháp lý ghi lại diễn biến cụ thể cũng như kết quả của các hoạt động tố tụng hình sự.

14/08/2018


VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về văn bản tố tụng hình sự gồm những gì? Có nội dụng ra sao?

14/08/2018


HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về một bộ hồ sơ vụ án hình sự sẽ bao gồm những tài liệu gì theo pháp luật hiện hành?

14/08/2018


HỦY BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG KHỎA TÀI KHOẢN

HỦY BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG KHỎA TÀI KHOẢN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về vấn đề hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong khỏa tài khoản theo pháp luật tố tụng hình sự?

14/08/2018


PHONG KHỎA TÀI KHOẢN CỦA CÁ NHÂN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

PHONG KHỎA TÀI KHOẢN CỦA CÁ NHÂN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về phong khỏa tài khoản của cá nhân theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

14/08/2018


BIỆN PHÁP ÁP GIẢI, DẪN GIẢI THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIỆN PHÁP ÁP GIẢI, DẪN GIẢI THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Biện pháp áp giải, dẫn giải là biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bảo đảm cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được diễn ra theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

14/08/2018


HỦY BỎ HOẶC THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

HỦY BỎ HOẶC THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

14/08/2018


BIỆN PHÁP CẤM ĐI KHỎI NƠI CỨ TRÚ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BIỆN PHÁP CẤM ĐI KHỎI NƠI CỨ TRÚ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Theo quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành, biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được quy như thế nào?

14/08/2018


ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về quy định của pháp tố tụng hình sự hiện hành về biện pháp đặt tiền để bảo đảm.

14/08/2018


BIỆN PHÁP BẢO LĨNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BIỆN PHÁP BẢO LĨNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Bảo lĩnh là một trong số biện pháp ngăn chặn của Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Sau đây Luật Huy Thành xin được ra tư vấn về biện pháp bảo lĩnh.

14/08/2018


bttop