KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

THAY ĐỔI THƯ KÝ TÒA ÁN

THAY ĐỔI THƯ KÝ TÒA ÁN

Luật sư cho tôi hỏi về những trường hợp có thể thay đổi thư ký Tòa án theo Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành?

09/08/2018


THAY ĐỔI THẨM PHÁN, HỘI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THAY ĐỔI THẨM PHÁN, HỘI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề thay đổi thẩm phán, hội thẩm trong tố tụng hình sự?

09/08/2018


THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Việc thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên được quy định như nào theo pháp luật tố tụng hình sự?

09/08/2018


THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

Tôi là nạn nhân trong vụ án cố ý gây thương tích, nhiều lần muốn liên hệ với điều tra viên, cán bộ điều tra để hỏi về vụ án nhưng bị né tránh. Giờ tôi muốn thay đổi điều ta viên, cán bộ điều tra thì phải làm thế nào?

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH ÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH ÁN

Nhằm cung cấp tới Quý khách hàng những kiến thức pháp lý chuyên sâu, dưới đây Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 xin đưa ra tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án trong tố tụng hình sự.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM TRA VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM TRA VIÊN

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên trong tố tụng hình sự theo quy định pháp luật hiện hành.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM PHÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM PHÁN

Thẩm phán cũng còn gọi là quan tòa là người thực hiện quyền xét xử chính tại một phiên tòa, có thể là chủ tọa một mình hoặc là một thành phần trong hội đồng xét xử gồm nhiều thẩm phán. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng hình sự là gì?

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TRA VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TRA VIÊN

Cùng với Kiểm sát viên Kiểm tra viên cũng là người tiến hành tố tụng, bởi vậy nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm tra viên trong tố tụng hình sự là rất quan trọng.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SÁT VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SÁT VIÊN

Trong tố tụng hình sự, kiểm sát viên là người tiến hành tố tụng đóng vai trò quan trọng. Do vậy dưới đây Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm sát viên để Quý khách hàng tham khảo.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

Có thể thấy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự là vô cùng quan trọng. Để hiểu rõ hơn sau đây Luật Thành xin đưa tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát.

08/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐIỀU TRA VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐIỀU TRA VIÊN

Em hiện đang là sinh viên có vấn đề vướng mắc về nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên kính mong Luật sư giải đáp?

08/08/2018


NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra?

08/08/2018


CƠ QUAN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

CƠ QUAN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm những đối tượng nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

08/08/2018


CƠ QUAN NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CƠ QUAN NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi trong tố tụng hình sự cơ quan người tiến hành tố tụng hình sự bao gồm những đối tượng nào?

08/08/2018


TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN 2015.

TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thì có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án không?

14/05/2018


TỘI KHÔNG THI HÀNH ÁN 2015.

TỘI KHÔNG THI HÀNH ÁN 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không thi hành án không?

14/05/2018


TỘI RA QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

TỘI RA QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì có bị truy cứu về tội ra quyết định trái pháp luật không?

14/05/2018


TỘI RA BẢN ÁN TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

TỘI RA BẢN ÁN TRÁI PHÁP LUẬT 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật mà kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng thì có bị truy cứu về tội ra bản án trái pháp luật không?

14/05/2018


TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI 2015.

TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội thì sẽ bị xử lý như thế nào?

14/05/2018


TỘI TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI 2015.

TỘI TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI 2015.

Thế nào là xâm phạm hoạt động tư pháp? Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là không có tội thì sẽ bị xử lý như thế nào?

14/05/2018


bttop