KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật hiện hành về người giám định trong tố tụng hình sự?

10/08/2018


NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định như thế nào về người làm chứng trong tố tụng hình sự?

09/08/2018


NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN HÌNH SỰ

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật hiện hành về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự?

09/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ ĐƠN DÂN SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ ĐƠN DÂN SỰ

Bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong tố tụng hình sự quyền và nghĩa vụ của bị đơn dân sự được quy định như thế nào?

09/08/2018


NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vậy nguyên đơn dân sự trong tố tụng hình sự có quyền và nghĩa vụ gì?

09/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Vậy quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự là gì?

09/08/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ. Vậy quyền của người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự là gì?

09/08/2018


BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Nhằm hỗ trợ cho Quý khách hàng về mảng kiến thức pháp luật hình sự Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành sau đây xin đưa ra tư vấn về vấn đề bị cáo trong tố tụng hình sự.

09/08/2018


NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP CÓ QUYỀN LỢI GÌ?

NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP CÓ QUYỀN LỢI GÌ?

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp có quyền lợi gì?

09/08/2018


NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ HÌNH SỰ

NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ HÌNH SỰ

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người bị tố giác, kiến nghị khởi tố pháp luật tố tụng hình sự có quy định về quyền lợi cho người bị tố giác, kiến nghị khởi tố hình sự tại Điều 57.

09/08/2018


NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới trong đó về vấn đề người tham gia tố tụng hình sự tại Bộ luật này đã bổ sung một điều luật quy định về diện những đối tường này. Cụ thể:

09/08/2018


THAY ĐỔI THƯ KÝ TÒA ÁN

THAY ĐỔI THƯ KÝ TÒA ÁN

Luật sư cho tôi hỏi về những trường hợp có thể thay đổi thư ký Tòa án theo Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành?

09/08/2018


THAY ĐỔI THẨM PHÁN, HỘI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THAY ĐỔI THẨM PHÁN, HỘI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề thay đổi thẩm phán, hội thẩm trong tố tụng hình sự?

09/08/2018


THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Việc thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên được quy định như nào theo pháp luật tố tụng hình sự?

09/08/2018


THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

Tôi là nạn nhân trong vụ án cố ý gây thương tích, nhiều lần muốn liên hệ với điều tra viên, cán bộ điều tra để hỏi về vụ án nhưng bị né tránh. Giờ tôi muốn thay đổi điều ta viên, cán bộ điều tra thì phải làm thế nào?

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH ÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH ÁN

Nhằm cung cấp tới Quý khách hàng những kiến thức pháp lý chuyên sâu, dưới đây Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 xin đưa ra tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án trong tố tụng hình sự.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM TRA VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM TRA VIÊN

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên trong tố tụng hình sự theo quy định pháp luật hiện hành.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM PHÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM PHÁN

Thẩm phán cũng còn gọi là quan tòa là người thực hiện quyền xét xử chính tại một phiên tòa, có thể là chủ tọa một mình hoặc là một thành phần trong hội đồng xét xử gồm nhiều thẩm phán. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng hình sự là gì?

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TRA VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TRA VIÊN

Cùng với Kiểm sát viên Kiểm tra viên cũng là người tiến hành tố tụng, bởi vậy nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm tra viên trong tố tụng hình sự là rất quan trọng.

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SÁT VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SÁT VIÊN

Trong tố tụng hình sự, kiểm sát viên là người tiến hành tố tụng đóng vai trò quan trọng. Do vậy dưới đây Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm sát viên để Quý khách hàng tham khảo.

09/08/2018


bttop