KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

TÍNH THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TÍNH THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề tính thời hạn trong tố tụng hình sự theo pháp luật hiện hành.

15/08/2018


BIÊN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIÊN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Biên bản tố tụng hình sự là các biên bản được lập bằng văn bản theo mẫu thống nhất trong cả nước, là căn cứ pháp lý ghi lại diễn biến cụ thể cũng như kết quả của các hoạt động tố tụng hình sự.

14/08/2018


VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về văn bản tố tụng hình sự gồm những gì? Có nội dụng ra sao?

14/08/2018


HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về một bộ hồ sơ vụ án hình sự sẽ bao gồm những tài liệu gì theo pháp luật hiện hành?

14/08/2018


HỦY BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG KHỎA TÀI KHOẢN

HỦY BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG KHỎA TÀI KHOẢN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về vấn đề hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong khỏa tài khoản theo pháp luật tố tụng hình sự?

14/08/2018


PHONG KHỎA TÀI KHOẢN CỦA CÁ NHÂN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

PHONG KHỎA TÀI KHOẢN CỦA CÁ NHÂN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về phong khỏa tài khoản của cá nhân theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

14/08/2018


BIỆN PHÁP ÁP GIẢI, DẪN GIẢI THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIỆN PHÁP ÁP GIẢI, DẪN GIẢI THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Biện pháp áp giải, dẫn giải là biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bảo đảm cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được diễn ra theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

14/08/2018


HỦY BỎ HOẶC THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

HỦY BỎ HOẶC THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

14/08/2018


BIỆN PHÁP CẤM ĐI KHỎI NƠI CỨ TRÚ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BIỆN PHÁP CẤM ĐI KHỎI NƠI CỨ TRÚ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Theo quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành, biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được quy như thế nào?

14/08/2018


ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về quy định của pháp tố tụng hình sự hiện hành về biện pháp đặt tiền để bảo đảm.

14/08/2018


BIỆN PHÁP BẢO LĨNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BIỆN PHÁP BẢO LĨNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Bảo lĩnh là một trong số biện pháp ngăn chặn của Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Sau đây Luật Huy Thành xin được ra tư vấn về biện pháp bảo lĩnh.

14/08/2018


BẢO QUẢN TÀI SẢN NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TAM GIAM

BẢO QUẢN TÀI SẢN NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TAM GIAM

Trường hợp một người bị bắt tạm giữ hoặc tạm giam thì việc chăm non gia đình hay việc bảo quản tài sản người bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/08/2018


BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Người xúi dục người khác gian dối thì có thể bị áp dụng biện pháp tạm giam trong bộ luật tố tụng hình sự 2015 không?

14/08/2018


BIỆN PHÁP TẠM GIỮ TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIỆN PHÁP TẠM GIỮ TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào thì được áp dụng biện pháp tạm giữ? Người có quyền ra lệnh giữ người gồm đối tượng nào?

13/08/2018


BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về vấn đề biên bản bắt người theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

13/08/2018


BẮT BỊ CAN, BỊ CÁO ĐỂ TẠM GIAM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BẮT BỊ CAN, BỊ CÁO ĐỂ TẠM GIAM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tôi đang có vướng mắc về biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam mong Luật sư tư vấn rõ hơn?

13/08/2018


BẮT NGƯỜI ĐANG BỊ TRUY NÃ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BẮT NGƯỜI ĐANG BỊ TRUY NÃ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của công ty Luật Huy Thành về vấn đề bắt người đang bị truy nã theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

13/08/2018


GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào được giữ người trong trường hợp khẩn cấp và hồ sơ để đề nghị giữ người trong trường hợp này gồm những gì?

10/08/2018


CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự?

10/08/2018


THU THÂP PHƯƠNG TIỆN, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THU THÂP PHƯƠNG TIỆN, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật hiện hành về thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự.

10/08/2018


bttop