KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 2015

Các loài động vật quý hiếm đang có số lượng giảm sút theo thời gian, vì thế, chúng ta cần phải có những biện pháp để quản lý và bảo vệ chúng. Vậy các hành săn bắt, nuôi, nhốt,.. có bị xử lý theo pháp luật hình sự không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI RỪNG 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI RỪNG 2015

Pháp nhân thương mại nào mà có hành vi đốt rừng, phá rừng, làm cho rừng không còn khả năng phục hồi, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn cố tình thực hiện hành vi thì có bị truy tố về tội hủy hoại rừng không?

10/05/2018


TỘI HỦY HOẠI RỪNG 2015

TỘI HỦY HOẠI RỪNG 2015

Hành vi đốt rừng, phá rừng đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn cố tình thực hiện hành vi thì có bị truy tố về tội hủy hoại rừng không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, pháp nhân nào có hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản như: sử dụng chất độc, chất nổ, khai thác thủy sản trong khu vực cấm,… thì bị truy tố về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản?

10/05/2018


TỘI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

TỘI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, người nào có hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản như: sử dụng chất độc, chất nổ, khai thác thủy sản trong khu vực cấm,… thì bị truy tố về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM

 PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm đưa chất thải nguy hại vào Việt Nam sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 2015

 TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm về các quy định về quản lý chất thải nguy hại sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


PHÁP NHÂN VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

PHÁP NHÂN VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm về các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm về các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, vi phạm các quy định về quản lý rừng sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2015

Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai không?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 2015

A có hành vi lấn chiếm đất của B. B đã báo chính quyền và A đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, A vẫn có hành vi tiếp tục lấn chiếm. Vậy A có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này không?

08/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

Pháp nhân thương mại xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu là 700 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

Người xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu là 400 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

Pháp nhân thương mại xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan  mà thu lợi bất chính từ hành vi này với giá trị là 400 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

Người xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan  mà thu lợi bất chính từ hành vi này với giá trị là 300 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI VI PHẠM HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ 2015

TỘI VI PHẠM HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ 2015

Tôi lập hồ sơ khống, hồ sơ giả để tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản với giá trị thu được là 70 triệu đồng. Vậy tôi phạm tội gì và bị xử lý ra sao?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 2015

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 2015

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo thì có xử phạt bao nhiêu năm tù?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC 2015

TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC 2015

Người nào mà tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà thì có bị xử lý về tội xâm phạm chỗ ở người khác theo quy định của Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT 2015

TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT 2015

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để bắt, giam người trái phép luật thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù theo quy định của Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


bttop