KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi? Người được áp dụng hòa giải tại cộng đồng có những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi? Người bị khiển trách phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi là độ tuổi còn khá trẻ, nhận thức tính chất nguy hiểm của hành vi còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

03/05/2018


XÓA ÁN TÍCH CHO PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

XÓA ÁN TÍCH CHO PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

Pháp nhân thương mại phạm tội có được xóa án tích không? Nếu có thì thời gian thử thách là bao lâu?

03/05/2018


CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Trường hợp cấu kết với pháp nhân thương mại khác có bị coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội không?

03/05/2018


CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Pháp nhân phạm tội có những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào? Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại để khắc phục hậu quả có được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

03/05/2018


CẤM HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN 2015

CẤM HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN 2015

Trường hợp nào cấm pháp nhân huy động vốn? Hình thức cấm huy động vốn bao gồm những hình thức nào?

03/05/2018


CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

Trường hợp nào cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất  định đối với pháp nhân phạm tội? Thời hạn cấm hoạt động là bao lâu?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

Theo Bộ luật hình sự 2015 thì đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân được quy định như thế nào? Trong trường hợp pháp nhân gây thiệt hại như thế nào thì áp dụng?

03/05/2018


MỨC PHẠT TIỀN THẤP NHẤT KHI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI?

MỨC PHẠT TIỀN THẤP NHẤT KHI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI?

Quy định về hình phạt phạt tiền đối với pháp nhân? Mức phạt thấp nhất được Bộ luật hình sự 2015 quy định là bao nhiêu?

03/05/2018


PHẠM VI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN 2015

PHẠM VI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN 2015

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân? Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không?

03/05/2018


PHÁP NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO?

PHÁP NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO?

Pháp nhân thương mại phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Nếu có thì phải đáp ứng những điều kiện nào?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TÍNH THỜI HẠN ĐỂ XÓA ÁN TÍCH 2015

QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TÍNH THỜI HẠN ĐỂ XÓA ÁN TÍCH 2015

Cách tính thời hạn để xóa án tích trong trường hợp đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 2015

QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 2015

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án? Thời gian thử thách của các trường hợp này là bao lâu?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 2015

QUY ĐỊNH VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 2015

Trường hợp nào áp dụng tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù? Thời gian tạm đình chỉ có được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù không?

03/05/2018


TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Anh A bị phạt 08 năm về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Trong thời gian chấp hành hình phạt, anh A có biểu hiện tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, vậy trường hợp của anh A có được có đủ điều kiện để tha tù trước thời hạn hay không?

02/05/2018


TRƯỜNG HỢP THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN 2015

TRƯỜNG HỢP THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN 2015

Điều kiện để người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn? Trong thời gian chấp hành hình phạt có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt có được coi là điều kiện tha tù trước thời hạn không?

02/05/2018


TRƯỜNG HỢP MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

TRƯỜNG HỢP MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Miễn chấp hành hình phạt được Bộ luật hình sự 2015  quy định như thế nào? Đặc xá, đại xá có thuộc trường hợp được miễn chấp hành hình phạt hay không?

02/05/2018


PHÂN BIỆT GIỮA ĐẶC XÁ VÀ ĐẠI XÁ

PHÂN BIỆT GIỮA ĐẶC XÁ VÀ ĐẠI XÁ

Đặc xá và đại xã có điểm gì khác nhau? Khi áp dụng đặc xá, đại xá thì sẽ có hậu quả pháp lý như thế nào?

02/05/2018


THỜI HIỆU THI HÀNH ẢN BÁN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

THỜI HIỆU THI HÀNH ẢN BÁN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội bị kết án về tội đánh bạc với mức xử phạt là 2 năm tù. Vậy, thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao lâu?

02/05/2018


bttop