KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

Người có hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng chỉ kế toán sẽ bị xử phạt thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ TÀI SẢN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ TÀI SẢN

Hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản sẽ bị xử phạt như nào theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm quy định về kiểm kê tài sản?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hành vi vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HỒ SƠ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HỒ SƠ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hành vi vi phạm về bảo quản, lưu trữ hồ sơ dịch vụ kế toán cụ thể là không thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo quy định thì bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Khi có các hành vi vi phạm hành chính về kế toán nhằm khắc phục hậu quả thì pháp luật có quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kế toán.

06/06/2018


KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG

Việc kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng được quy định tại Điều 58 Luật Hải quan 2014. Qua nó cho thấy rõ trách nhiệm cơ quan hải quan trong việc xử lý hàng tồn đọng.

30/05/2018


KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

Hiện này nhiều hành vi lợi dụng mang hàng hóa từ nước ngoài về trên danh nghĩa quà biếu, tặng để được miễn thuế. Do vậy việc kiểm tra, sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng rất cần thiết.

30/05/2018


CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP

Để khuyến khích cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu có sự phát triển thì nhà nước cũng có chế độ ưu tiên hải quan đối vớ doanh nghiệp. Điều này được quy định cụ thể trong Luật hải quan và các văn bản liên quan.

29/05/2018


KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trong một số trường hợp như hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật,…Điều này tránh được những rủi do, bảo đảm trật tự kinh tế, xã hội.

29/05/2018


KIỂM TRA HỒ SƠ HẢI QUAN

KIỂM TRA HỒ SƠ HẢI QUAN

Trong quá trình thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có một số nội dung công chức Hải quan cần lưu ý khi kiểm tra hồ sơ hải quan.

29/05/2018


HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

Chủ thể có hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

25/05/2018


LỆ PHÍ MÔN BÀI

LỆ PHÍ MÔN BÀI

Thuế môn bài là một loại thuế, mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Nó là một sắc thuế đơn giản nhất, và ít thay đổi nhất. Hiện nay tên gọi thuế môn bài được thay thế bởi lệ phí môn bài.

23/05/2018


MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là tên gọi mới của thuế môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó mức thu lệ phí môn bài gồm nhiều mức khác nhau tùy vào đối tượng.

23/05/2018


HỆ THỐNG TỔ CHỨC HẢI QUAN

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HẢI QUAN

Hệ thống tổ chức hải quan được quy định tại Điều 14 Luật hải quan năm 2014. Được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

22/05/2018


NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN

NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN

Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa,…qua biên giới. Nhiệm vụ của hải quan đối hoạt động về thuế xuất nhập khẩu là rất quan trọng đã được quy định cụ thể trong pháp luật.

22/05/2018


HÀNH VI CẤM TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

HÀNH VI CẤM TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Một điểm mới nổi bật so với Luật hải quan năm 2005 mà chúng ta cần phải kể đến đó là quy định tại Điều 10 Luật hải quan 2014 về các hành vi cấm trong lĩnh vực hải quan.

22/05/2018


PHÂN BIỆT THUẾ VỚI PHÍ LỆ PHÍ

PHÂN BIỆT THUẾ VỚI PHÍ LỆ PHÍ

Giữa thuế với phí và lệ phí có những nét tương đồng làm người ta dễ nhầm lẫn. Việc phân biệt thuế với phí lệ phí có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động ngân sách nhà nước.

22/05/2018


bttop