KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

25/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn cụ thể là không khai báo việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành theo quy định thì áp dụng mức phạt bao nhiêu?

25/05/2018


HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

Chủ thể có hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

25/05/2018


XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TỰ IN HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TỰ IN HÓA ĐƠN

Chị tôi có hành vi tự in hóa đơn và bị phát hiện. Giờ tôi muốn hỏi mức xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

25/05/2018


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

Tôi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, vậy Luật sư cho tôi hỏi thời hiệu xử phạt về hóa đơn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

25/05/2018


NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn áp dụng đối với đối tượng đó được quy định như nào?

25/05/2018


HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Hành vi vi phạm về hóa đơn xảy ra tương đối phổ biến do vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh. Tại Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định cụ thể về hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

25/05/2018


THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu ngày?

24/05/2018


HỒ SƠ HẢI QUAN

HỒ SƠ HẢI QUAN

Doanh nghiệp chúng tôi có xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Vậy luật sư cho tôi hỏi trong quá trình làm thủ tục hải quan thì hồ sơ hải quan chúng tôi cần chuẩn bị đối với hàng xuất khẩu gồm những gì?

24/05/2018


ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi tôi có nhập khẩu hàng hóa về kinh doanh thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan. Vậy địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành là ở đâu?

24/05/2018


THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN

Luât sư cho tôi hỏi trách nhiệm của người khai hải quan cũng như cơ quan, công chức hải quan khi làm thủ tục hải quan là gì?

24/05/2018


ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định pháp luật hiện hành?

23/05/2018


NGUYÊN TẮC THỦ TỤC HẢI QUAN

NGUYÊN TẮC THỦ TỤC HẢI QUAN

Việc tiến hành thủ tục hải quan cũng như kiểm tra, giám sát hải quan phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc thủ tục hải quan được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật hải quan năm 2014.

23/05/2018


RỦI DO TRONG HẢI QUAN

RỦI DO TRONG HẢI QUAN

Quản lý rủi ro trong hải quan đã mang lại hiệu quả ngược trong việc giảm tỷ lệ kiểm tra trực tiếp hàng hóa, đẩy nhanh thông quan, giảm tải cho cán bộ hải quan.

23/05/2018


NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

Tôi là người lái xe được chủ phương tiện ủy quyền nhập cảnh. Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp này tôi là người khai hải quan thì sẽ có quyền và nghĩa vụ như nào?

23/05/2018


NGƯỜI KHAI HẢI QUAN GỒM?

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN GỒM?

Luật sư cho tôi hỏi người khai hải quan gồm những đối tượng nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Người điều khiển phương tiện của mình xuất cảnh có phải người khai hải quan không?

23/05/2018


LỆ PHÍ MÔN BÀI

LỆ PHÍ MÔN BÀI

Thuế môn bài là một loại thuế, mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Nó là một sắc thuế đơn giản nhất, và ít thay đổi nhất. Hiện nay tên gọi thuế môn bài được thay thế bởi lệ phí môn bài.

23/05/2018


MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là tên gọi mới của thuế môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó mức thu lệ phí môn bài gồm nhiều mức khác nhau tùy vào đối tượng.

23/05/2018


MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

Luật sư cho tôi hỏi gia đình có hoạt động nuôi trồng đánh bắt hải sản thì có thuộc vào đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật hiện hành không?

23/05/2018


CÔNG CHỨC HẢI QUAN

CÔNG CHỨC HẢI QUAN

Công chức hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm những đối tượng nào?

22/05/2018


bttop