KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

THUẾ GIÁN THU

THUẾ GIÁN THU

Việc phân loại thuế dựa vào mối quan hệ giữa người nộp thuế hoặc người chịu thuế và nhà nước chia thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu. Trong đó thuế gián thu là loại thuế quan trọng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

Có thể thấy thuế trực thu là loại thuế có người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Theo đó, thuế trực thu gồm những loại thuế mà người nộp thuế và người chịu thuế là cùng một đối tượng.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đặc điểm thuế giá trị gia tăng có nét riêng.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, nhằm định hướng sản xuất và tiều dùng. Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt là cơ sở để phân biệt với các loại thuế khác.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ

ĐẶC ĐIỂM THUẾ

Thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho Nhà nước khi có đủ điều kiện nhất định. Qua đặc điểm thuế có thể thấy được rõ hơn về công cụ này.

26/04/2018


SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế.

24/04/2018


PHÂN LOẠI THUẾ

PHÂN LOẠI THUẾ

Việc phân loại thuế phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá phân tích quá trình vận dụng và quản lý các loại thuế.

23/04/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ

Một trong những yếu tố quan trọng để giúp việc quản lý thuế được hiệu quả chính là các nguyên tắc. Nguyên tắc quản lý thuế được quy định tại Điều 4 Luật quản lý thuế năm 2006.

23/04/2018


THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

Việc người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt dẫn đến việc cần có thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

20/04/2018


PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

Có thể thấy khấu trừ thuế là một nội dụng quan trong của Luật thuế giá trị gia tăng. Vậy phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được pháp luật quy định như nào?

17/04/2018


KHU PHI THUẾ QUAN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

KHU PHI THUẾ QUAN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Khu phi thuế quan là gì? Khu bảo thuế có thuộc vào khu phi thuế quan không?

12/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TÀI NGUYÊN

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TÀI NGUYÊN

Thuế tài nguyên là một thuế gián thu đánh vào sản phẩm khai thác chịu. Vậy đối tượng chịu thuế tài nguyên sẽ bao gồm các loại tài nguyên thiên nhiên gì?

09/04/2018


ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Doanh nghiệp tôi có trụ sở ở Hà Nội, đang trong giai đoạn đầu tư ở Hà Nội. Đã thực hiện kê khai riêng thuế và kết chuyển thuế GTGT đầu vào bù trừ với việc kê khai. Vậỵ có đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng?

06/04/2018


MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì có bao nhiêu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng?

06/04/2018


THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện để có thể hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0% đối với hàng hóa xuất khẩu gồm những gì?

06/04/2018


HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Công ty tôi đang có dự án đầu tư mới đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa mua vào chưa được khấu trừ. Như thế có được hoàn thuế giá trị gia tăng không?

06/04/2018


KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO NHƯ NÀO?

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO NHƯ NÀO?

Cho tôi hỏi trường hợp cơ sở kinh doanh của tôi được khấu trừ thuế thì việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ được thực hiện như nào?

06/04/2018


KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi đối với việc chuyển nhượng vốn đầu tư cho người khác thì có thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng không? 

06/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tôi muốn mua một mảnh đất ở Hải Phòng, bên bán nói chỉ tiến hành thủ tục công chứng còn về các loại thuế tôi phải chịu. Trường hợp này, tôi có thuộc cả vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng không?

06/04/2018


KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

Luật sư cho tôi hỏi đối với hàng hóa đã có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không?

05/04/2018


bttop