KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc chỉ ra đặc điểm ngân sách Nhà nước có ý ngĩa lớn để nhận thấy được tầm quan trọng của ngân sách đồng thời giúp phân biệt với các loại ngân sách của các chủ thể khác.

27/04/2018


Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Có nhiều căn cứ để phân loại thuế. Ý nghĩa việc phân loại thuế rất quan trọng đối với các nhà lập pháp, hành pháp. 

27/04/2018


THUẾ TRỰC THU VÀ THUẾ GIÁN THU

THUẾ TRỰC THU VÀ THUẾ GIÁN THU

Luật sư cho tôi hỏi giữa thuế trực thu và thuế gián thu có những điểm giống và khác nhau như thế nào? 

27/04/2018


VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là một một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng.

27/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

ĐẶC ĐIỂM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Là công cụ hữu hiệu để Nhà nước kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Vậy thuế xuất nhập khẩu là gì? Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu được biểu hiện như nào?

27/04/2018


NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Nguyên tắc đánh thuế là hệ thống quan điểm chỉ đạo chi phối sâu sắc việc đề ra hoặc xóa bỏ hệ thống thuế của một quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình vận hành của hệ thống pháp luật.

26/04/2018


THUẾ GIÁN THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO

THUẾ GIÁN THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO

Luật sư cho tôi hỏi thuế gián thu gồm những loại thuế nào? Thuế thu nhập cá nhân có nằm trong loại thuế gián thu không?

26/04/2018


THUẾ GIÁN THU

THUẾ GIÁN THU

Việc phân loại thuế dựa vào mối quan hệ giữa người nộp thuế hoặc người chịu thuế và nhà nước chia thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu. Trong đó thuế gián thu là loại thuế quan trọng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

Có thể thấy thuế trực thu là loại thuế có người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Theo đó, thuế trực thu gồm những loại thuế mà người nộp thuế và người chịu thuế là cùng một đối tượng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU

THUẾ TRỰC THU

Luật sư cho tôi hỏi thuế trực thu là gì? Ưu nhược điểm của loại thuế này?

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp? Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì?

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi thuế thu nhập cá nhân là gì? Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân?

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đặc điểm thuế giá trị gia tăng có nét riêng.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, nhằm định hướng sản xuất và tiều dùng. Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt là cơ sở để phân biệt với các loại thuế khác.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ

ĐẶC ĐIỂM THUẾ

Thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho Nhà nước khi có đủ điều kiện nhất định. Qua đặc điểm thuế có thể thấy được rõ hơn về công cụ này.

26/04/2018


CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

Tôi có bị phạt vi phạm pháp luật về thuế nhưng vẫn đang trong thời gian gia hạn nộp tiền thuế mà cơ quan thuế thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là đúng hay sai?

24/04/2018


KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về kết luận thanh tra thuế? Trường hợp kết luận thanh tra thuế có sai sót có được khiếu nại không?

24/04/2018


HỒ SƠ GIA HẠN NỘP THUẾ

HỒ SƠ GIA HẠN NỘP THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng thì việc chuẩn bị hồ sơ gia hạn nộp thuế gồm những gì?

24/04/2018


GIẢM TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢM TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi về các khoản được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân? Và trường hợp quyên góp từ thiện có được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân không?

24/04/2018


MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Tôi có tiền lương là 35 triệu/tháng, có 1 con 8 tuổi, 1 con 20 tuổi và sống cùng mẹ già 80 tuổi. Vậy luật sư cho tôi hỏi mức giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế mà tôi được hưởng là bao nhiêu?

24/04/2018


bttop