KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Tôi có nhận một bé gái 6 tuổi mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa về nuôi dưỡng. Vậy bé gái có thuộc người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân không?

24/04/2018


CẤP MÃ SỐ THUẾ

CẤP MÃ SỐ THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi quy định pháp luật hiện hành về cấp mã số thuế? Trường hợp sử dụng mã số thuế đã cấp để cấp lại cho người khác có đúng không? Mã số thuế 13 số cấp cho ai?

24/04/2018


SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế.

24/04/2018


HỒ SƠ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG

HỒ SƠ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG

Doanh nghiệp chúng tôi có đủ điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng. Vậy luật sư cho tôi hỏi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gồm những gì và chúng tôi sẽ phải gửi đến đâu?

23/04/2018


TIỀN THUẾ NỘP THỪA

TIỀN THUẾ NỘP THỪA

Luật sư cho tôi hỏi, tôi thuộc diện nộp thuế thu nhập đặc biệt, tuy nhiên tôi có nộp thừa tiền phải phải nộp. Bây giờ số tiền thuế nộp thừa sẽ được xử lý như nào? 

23/04/2018


HỒ SƠ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

HỒ SƠ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định như nào?

23/04/2018


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Tôi là cá nhân kinh doanh ở Việt Nam có đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Vây luật sư cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký thuế với trường hợp của tôi sẽ bao gồm những gì?

23/04/2018


ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi về đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành gồm những đối tượng nào?

23/04/2018


PHÂN LOẠI THUẾ

PHÂN LOẠI THUẾ

Việc phân loại thuế phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá phân tích quá trình vận dụng và quản lý các loại thuế.

23/04/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ

Một trong những yếu tố quan trọng để giúp việc quản lý thuế được hiệu quả chính là các nguyên tắc. Nguyên tắc quản lý thuế được quy định tại Điều 4 Luật quản lý thuế năm 2006.

23/04/2018


THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

Việc người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt dẫn đến việc cần có thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

20/04/2018


ẤN ĐỊNH THUẾ HÀNG HÓA HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

ẤN ĐỊNH THUẾ HÀNG HÓA HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu?

20/04/2018


KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ

KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi tôi đã nộp hồ sơ khai thuế nhưng sau có phát hiện sai sót về số thuế phải nộp. Vậy tôi sẽ phải tiến hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế sao?

20/04/2018


CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ CÓ QUYỀN HẠN GÌ?

CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ CÓ QUYỀN HẠN GÌ?

Luật sư cho tôi hỏi cơ quan quản lý thuế gồm những cơ quan nào? Và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế như thế nào?

20/04/2018


PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

Có thể thấy khấu trừ thuế là một nội dụng quan trong của Luật thuế giá trị gia tăng. Vậy phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được pháp luật quy định như nào?

17/04/2018


MỨC LƯƠNG BAO NHIÊU PHẢI ĐÓNG THUẾ

MỨC LƯƠNG BAO NHIÊU PHẢI ĐÓNG THUẾ

Hiện tôi đang là giáo viên trung học phổ thông với mức lương 15 triệu một tháng. Vậy tôi muốn hỏi mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Trường hợp của tôi phải đóng thuế chưa?

13/04/2018


HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tôi chuyển giao công nghệ của mình cho người khác ban đầu giá trị dự tính là 20 triệu và đã nộp thuế thu nhập cá nhân. Khi chuyển giao giảm còn 10 triệu. Vậy tôi được hoàn thuế thu nhập cá nhân không?

13/04/2018


THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Luật sư cho tôi hỏi thuế đối với cá nhân không cư trú với thu nhập từ kinh doanh được quy định như nào theo quy định của pháp luật?

13/04/2018


THU NHẬP TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THU NHẬP TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân được tính như nào?

13/04/2018


THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN

THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN

Tôi có góp vốn và giữ 20% cổ phần của một công ty, giờ có lợi tức cổ phần tức hay còn gọi là thu nhập từ vốn đầu tư vốn. Vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này không?

13/04/2018


bttop