KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

NỘI DUNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Kiểm toán nhà nước là vấn đề quan trọng , vậy nội dung kiểm toán nhà nước gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

20/09/2018


QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi pháp luật có quy định như thế nào về quyết định kiểm toán?

20/09/2018


CĂN CỨ ĐỂ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

CĂN CỨ ĐỂ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

Theo quy định pháp luật kiểm toán hiện hành các căn cứ để ban hành quyết định kiểm toán là gì?

20/09/2018


CÔNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về công tác viện kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật.

20/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỐ TRÍ LÀM THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỐ TRÍ LÀM THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật kiểm toán về các trường hợp không được bố trí làm thành viên Đoàn kiểm toán?

20/09/2018


MIỄN NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

MIỄN NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Chồng tôi giữ chức vụ kiểm toán viên nhà nước, hiện tại do hoàn cảnh gia đình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có được miễn nhiệm kiểm toán viên nhà nước không?

20/09/2018


TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CAO CẤP

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CAO CẤP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào nghạch kiểm toán viên cao cấp theo pháp luật mới nhất.

20/09/2018


TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những tiêu chuẩn bổ nhiệm vào nghạch kiểm toán viên chính gồm những tiêu chuẩn gì?

20/09/2018


TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN

Luật sư cho tôi hỏi về những tiêu chuẩn bổ nhiệm vào nghạch kiểm toán viên theo quy định pháp luật hiện hành?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Pháp luật kiểm toán nhà nước có quy định rõ ràng về trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước nhằm đảm bảo tốt nhất cho hoạt động kiểm toán nhà nước.

20/09/2018


TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn trở thành kiểm toán viên thì cần có những tiêu chuẩn chung của kiểm toán viên nhà nước như thế nào?

20/09/2018


CÁC NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CÁC NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về các nghạch kiểm toám viên nhà nước theo pháp luật hiện hành?

19/09/2018


NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN

Hội đồng kiểm toán nhà nước hoạt động dựa trên những nguyên tắc nhất định. Vậy nguyên tắc làm việc của hôi đồng kiểm toán được quy định như nào?

19/09/2018


THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Vấn đề thành lập và giải thể hội đồng kiểm toán Nhà nước được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

19/09/2018


KIỂM TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG

KIỂM TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG

Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán trưởng, phó kiểm toán trưởng.

19/09/2018


TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức của kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

19/09/2018


PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phó tổng kiểm toán Nhà nước.

19/09/2018


QUYỀN HẠN CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYỀN HẠN CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về quyền hạn của Tổng kiểm toán Nhà nước.

19/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước. Do đó, trách nhiệm của Tổng kiểm toán rất quan trọng và đã được quy định cụ thể.

19/09/2018


TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tôi đang có băn khoăn về tổng kiểm toán nhà nước mong được Luật sư giải đáp về đối tượng này được quy định như nào?

19/09/2018


bttop