KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

Xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

Thời hạn Xử lý tài sản thi hành án dân sự không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

16/11/2018


Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

16/11/2018


Hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

16/11/2018


Bán tài sản đã kê biên để thi hành án dân sự

Bán tài sản đã kê biên để thi hành án dân sự

Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức nào? Trường hợp nào chấp hành viên bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự?

16/11/2018


Giao tài sản để thi hành án để thi hành án dân sự

Giao tài sản để thi hành án để thi hành án dân sự

Việc định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự được thực hiện trong các trường hợp nào?

16/11/2018


Định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Việc định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự được thực hiện trong các trường hợp nào?

16/11/2018


Định giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Định giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Trường hợp nào sẽ kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án để thi hành án dân sự?

16/11/2018


Kê biên phương tiện giao thông để thi hành án dân sự

Kê biên phương tiện giao thông để thi hành án dân sự

Trường hợp nào sẽ kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án để thi hành án dân sự?

16/11/2018


Kê biên nhà ở để thi hành án dân sự

Kê biên nhà ở để thi hành án dân sự

Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án.

16/11/2018


Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói để thi hành án dân sự

Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói để thi hành án dân sự

Khi kê biên đồ vật đang bị khóa hoặc đóng gói thì Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang sử dụng, quản lý đồ vật mở khóa, mở gói.

16/11/2018


Kê biên vốn góp để thi hành án dân sự

Kê biên vốn góp để thi hành án dân sự

Chấp hành viên yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án có vốn góp cung cấp thông tin về phần vốn góp của người phải thi hành án để kê biên phần vốn góp đó.

15/11/2018


Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp để thi hành án dân sự

Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp để thi hành án dân sự

Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Thực hiện việc kê biên tài sản thi hành án dân sự

Thực hiện việc kê biên tài sản thi hành án dân sự

Thực hiện việc kê biên tài sản thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Tài sản không được kê biên để thi hành án dân sự

Tài sản không được kê biên để thi hành án dân sự

Tài sản không được kê biên để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Định giá và bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Định giá và bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Định giá quyền sở hữu trí tuệ và Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Chấp hành viên ra quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án dân sự.

14/11/2018


Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án dân sự

Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án dân sự

Trường hợp người phải thi hành án có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người đó để thi hành án.

14/11/2018


Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự

Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự

Thu nhập của người phải thi hành án dân sự gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác.

14/11/2018


bttop