KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thừa kế theo Di chúc

Thừa kế theo Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc,...

05/01/2018


Người không được thừa kế

Người không được thừa kế

Điểm a Khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2005: “a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó”

05/01/2018


Giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự vô hiệu

Việc xác lập giao dịch dân sự phát sinh từ đó và luôn tồn tại hiện hữu. Pháp luật cho phép mọi người tự do giao dịch dân sự hợp pháp với nhau, không hạn chế quyền và nghĩa vụ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn xảy ra rất nhiều các giao dịch dân sự không hợp pháp, bị Tòa án tuyên vô hiệu

05/01/2018


Quyền hiến bộ phận cơ thể người

Quyền hiến bộ phận cơ thể người

Tại các Điều 33, Điều 34 và Điều 35 quy định về quyền hiến bộ phận cơ thể; quyền hiến xác, bộ phận cơ thể người sau chết và quyền nhận bộ phận cơ thể người, cụ thể như sau:

05/01/2018


Quyền thay đổi họ tên

Quyền thay đổi họ tên

Cá nhân có quyền có họ tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ tên khai sinh của người đó.

05/01/2018


Quyền đòi lại tài sản chiếm hữu ngay tình

Quyền đòi lại tài sản chiếm hữu ngay tình

Điều 257 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trong trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền...

05/01/2018


Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

05/01/2018


bttop