KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

LẬP, KHÓA SỔ HỘ TỊCH

LẬP, KHÓA SỔ HỘ TỊCH

Việc lập, khóa sổ hộ tịch được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật về hộ tịch?

04/10/2018


LƯU TRỮ SỔ HỘ TỊCH

LƯU TRỮ SỔ HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề lưu trữ sổ hộ tịch theo quy định pháp luật.

04/10/2018


GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH NỘI DUNG THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH NỘI DUNG THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Quy định của pháp luật về việc ghi vào Sổ hộ tịch nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch.

04/10/2018


THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG KẾT HÔN

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG KẾT HÔN

Theo quy định pháp luật thì thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng kết hôn thuộc về chủ thể nào?

04/10/2018


GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định pháp luật hộ tịch.

04/10/2018


ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

Tôi muốn đăng ký lại khai sinh nên giờ muốn hỏi về điều kiện đăng ký lại khai sinh là gì?

04/10/2018


THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Theo quy định pháp luật hiện hành thì ai có thẩm quyền đăng ký lại khai sinh?

04/10/2018


TỔ CHỨC TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

TỔ CHỨC TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Quy định của pháp luật về việc tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn.

04/10/2018


TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc từ chối đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hộ tịch.

04/10/2018


TỪ CHỐI GHI VÀO SỔ VIỆC KẾT HÔN

TỪ CHỐI GHI VÀO SỔ VIỆC KẾT HÔN

Việc từ chối ghi vào sổ việc kết hôn được quy định như nào theo quy định pháp luật?

04/10/2018


GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HỦY KẾT HÔN

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HỦY KẾT HÔN

Quy định của pháp luật về việc ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn.

04/10/2018


GIẤY TỜ NỘP VÀ XUẤT TRÌNH KHI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

GIẤY TỜ NỘP VÀ XUẤT TRÌNH KHI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn gồm những gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

04/10/2018


GIẤY TỜ NỘP VÀ XUẤT TRÌNH KHI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

GIẤY TỜ NỘP VÀ XUẤT TRÌNH KHI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Luật sư cho tôi hỏi về những giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh cho con gồm những gì?

04/10/2018


GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn.

03/10/2018


TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

Tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch theo quy định của pháp hiện hành.

02/10/2018


ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

02/10/2018


GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY KHAI SINH

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY KHAI SINH

Luật sư cho tôi hỏi giá trị pháp lý của giấy khai sinh được thể hiện như thế nào?

02/10/2018


CÁCH THỨC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

CÁCH THỨC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về cách thức nhận và tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch theo pháp luật hiện hành.

02/10/2018


XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Việc xác định nội dung đăng ký khai sinh được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

02/10/2018


QUY ĐỊNH VỀ XUẤT TRÌNH, NỘP GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT TRÌNH, NỘP GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch.

02/10/2018


bttop