KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Cưỡng chế trả nhà, giao nhà để thi hành án dân sự

Cưỡng chế trả nhà, giao nhà để thi hành án dân sự

Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà.

20/11/2018


Cưỡng chế giao, trả giấy tờ để thi hành án dân sự

Cưỡng chế giao, trả giấy tờ để thi hành án dân sự

Trường hợp người phải thi hành án không giao, trả giấy tờ cho người được thi hành án theo nội dung bản án, quyết định thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả giấy tờ đó.

20/11/2018


Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự

Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự

Trường hợp bản án, quyết định tuyên nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên tổ chức giao diện tích đất cho người được thi hành án.

20/11/2018


Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định

Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định

Hết thời hạn đã ấn định mà người phải thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên xử lý như thế nào?

20/11/2018


Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

Thời hạn Xử lý tài sản thi hành án dân sự không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành?

19/11/2018


Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

19/11/2018


Xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

Xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

Thời hạn Xử lý tài sản thi hành án dân sự không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

16/11/2018


Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

16/11/2018


Hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

16/11/2018


Bán tài sản đã kê biên để thi hành án dân sự

Bán tài sản đã kê biên để thi hành án dân sự

Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức nào? Trường hợp nào chấp hành viên bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự?

16/11/2018


Giao tài sản để thi hành án để thi hành án dân sự

Giao tài sản để thi hành án để thi hành án dân sự

Việc định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự được thực hiện trong các trường hợp nào?

16/11/2018


Định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Việc định giá lại tài sản kê biên để thi hành án dân sự được thực hiện trong các trường hợp nào?

16/11/2018


Định giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Định giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự

Trường hợp nào sẽ kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án để thi hành án dân sự?

16/11/2018


Kê biên phương tiện giao thông để thi hành án dân sự

Kê biên phương tiện giao thông để thi hành án dân sự

Trường hợp nào sẽ kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án để thi hành án dân sự?

16/11/2018


Kê biên nhà ở để thi hành án dân sự

Kê biên nhà ở để thi hành án dân sự

Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án.

16/11/2018


Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói để thi hành án dân sự

Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói để thi hành án dân sự

Khi kê biên đồ vật đang bị khóa hoặc đóng gói thì Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang sử dụng, quản lý đồ vật mở khóa, mở gói.

16/11/2018


Kê biên vốn góp để thi hành án dân sự

Kê biên vốn góp để thi hành án dân sự

Chấp hành viên yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án có vốn góp cung cấp thông tin về phần vốn góp của người phải thi hành án để kê biên phần vốn góp đó.

15/11/2018


Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp để thi hành án dân sự

Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp để thi hành án dân sự

Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


bttop