KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thực hiện việc kê biên tài sản thi hành án dân sự

Thực hiện việc kê biên tài sản thi hành án dân sự

Thực hiện việc kê biên tài sản thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Tài sản không được kê biên để thi hành án dân sự

Tài sản không được kê biên để thi hành án dân sự

Tài sản không được kê biên để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Định giá và bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Định giá và bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Định giá quyền sở hữu trí tuệ và Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

15/11/2018


Kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án dân sự

Chấp hành viên ra quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án dân sự.

14/11/2018


Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án dân sự

Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án dân sự

Trường hợp người phải thi hành án có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người đó để thi hành án.

14/11/2018


Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự

Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự

Thu nhập của người phải thi hành án dân sự gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác.

14/11/2018


Thu giữ giấy tờ có giá để thi hành án dân sự

Thu giữ giấy tờ có giá để thi hành án dân sự

Trường hợp phát hiện người phải thi hành án hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân đang giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu giữ giấy tờ đó để thi hành án.

14/11/2018


Chấm dứt phong tỏa tài khoản thi hành án dân sự

Chấm dứt phong tỏa tài khoản thi hành án dân sự

Trường hợp nào sẽ chấm dứt phong tỏa tài khoản thi hành án dân sự? Ai là người ra quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản?

14/11/2018


Khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án dân sự

Khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án dân sự

Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án dân sự. Số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.

14/11/2018


Giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án dân sự

Giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án dân sự

Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án dân sự được pháp luật quy định nhe thế nào?

14/11/2018


Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự

Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự

Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự được pháp luật quy định nhe thế nào?

13/11/2018


Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Người phải thi hành án và người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự nào?

13/11/2018


Kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự

Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần huy động lực lượng.

13/11/2018


Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án có phải là biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự không?

12/11/2018


Căn cứ cưỡng chế thi hành án dân sự

Căn cứ cưỡng chế thi hành án dân sự

Căn cứ cưỡng chế thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự để bảo đảm thi hành án dân sự

Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự để bảo đảm thi hành án dân sự

Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự để đảm bảo thi hành án dân sự phải xác định rõ loại tài sản, giấy tờ bị tạm giữ.

12/11/2018


Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ để bảo đảm thi hành án dân sự

Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ để bảo đảm thi hành án dân sự

Việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện trong trường hợp người phải thi hành án có tài khoản, tài sản gửi giữ.

12/11/2018


Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

12/11/2018


Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


bttop