KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

BẢO VỆ NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

BẢO VỆ NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Một giao dịch dân sự vô hiệu sẽ kéo theo những hậu quả pháp lý nhất định. Trong một số trường hợp, giao dịch dân sự vô hiệu sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba ngay tình. Để hiểu rõ hơn về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu được pháp luật quy định như thế nào, mời Quý khách hàng tham khảo bài viết sau của Luật Huy Thành.

11/04/2018


TUYÊN BỐ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TUYÊN BỐ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Việc một người bị tuyên bố chết có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan. Vậy những trường hợp nào người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án quyết định tuyên bố một người đã chết? Mời Quý khách hàng tham khảo ý kiến tư vấn của Luật Huy Thành sau đây.

11/04/2018


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CHO MỘT NGƯỜI

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CHO MỘT NGƯỜI

Mỗi một cá nhân khi sinh ra đều có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình. Quyền này được ghi nhận rõ ràng trong Bộ luật dân sự 2015.

11/04/2018


TUYÊN BỐ MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TUYÊN BỐ MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Việc tuyên bố một người mất tích có ý nghĩa rất quan trọng vì nó tác động rất lớn đến quyền lợi của các cá nhân, tổ chức khác. Vậy việc tuyên bố mất tích đối với một cá nhân được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

21/03/2018


CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ MANG LẠI HẬU QUẢ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ MANG LẠI HẬU QUẢ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Khi một người thực hiện việc giám hộ đối với một cá nhân nào đó sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ. Theo đó, khi việc giám hộ chấm dứt thì sẽ mang lại những hậu quả pháp lý nhất định. Sau đây Luật Huy Thành xin tư vấn cho Quý khách hàng hiểu rõ hơn về hậu quả chấm dứt việc giám hộ.

21/03/2018


QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ

 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ

Giám hộ là việc người giám hộ đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Vậy người được giám hộ là những đối tượng như thế nào theo quy định của pháp luật. Sau đây Luật Huy Thành xin được tư vấn cho Quý khách hàng hiểu rõ hơn về người được giám hộ.

21/03/2018


NGƯỜI GIÁM HỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

NGƯỜI GIÁM HỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn làm người giám hộ trong trường hợp cần giám hộ(sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên,...

21/03/2018


TỐ TỤNG CẠNH TRANH DO CƠ QUAN, NGƯỜI NÀO TIẾN HÀNH?

TỐ TỤNG CẠNH TRANH DO CƠ QUAN, NGƯỜI NÀO TIẾN HÀNH?

Tố tụng cạnh tranh do cơ quan nào và người nào tiến hành?

07/03/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI GIÁM ĐỊNH, PHIÊN DỊCH HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

THỦ TỤC TỪ CHỐI GIÁM ĐỊNH, PHIÊN DỊCH HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, các bên đương sự có quyền lựa chọn người giám định, người phiên dịch và được Hội đồng Cạnh tranh chấp nhận.Nếu muốn từ chối giám định, phiên dịch thì làm thủ tục như thế nào?

07/03/2018


AI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN

AI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, ai có quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch?

07/03/2018


TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHIÊN DỊCH PHẢI TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHIÊN DỊCH PHẢI TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Thế nào là người phiên dịch? Trường hợp nào Người phiên dịch phải từ chối tham gia  tố tụng cạnh tranh?

07/03/2018


NGƯỜI PHIÊN DỊCH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHƯ THẾ NÀO TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

NGƯỜI PHIÊN DỊCH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHƯ THẾ NÀO TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Thế nào là nguời phiên dịch? Người phiên dịch có quyền và nghĩa vụ gì trong tố tụng cạnh tranh?

07/03/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH

THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần được pháp luật cạnh tranh quy định như thế nào?

02/03/2018


TRƯỜNG HỢP THƯ KÝ PHIÊN ĐIỀU TRẦN PHẢI TỪ CHỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HOẶC BỊ THAY ĐỔI

TRƯỜNG HỢP THƯ KÝ PHIÊN ĐIỀU TRẦN PHẢI TỪ CHỐI THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ HOẶC BỊ THAY ĐỔI

Tôi là bên khiếu nại trong một vụ việc cạnh tranh, tôi có bác họ là thư ký của phiên điều trần mà sắp tới tôi sẽ tham dự. Vậy, trường hợp là người thân của bên khiếu nại thì thư ký phiên điều trầncó phải từ chối hoặc bị thay đổi không?

02/03/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG?

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG?

Ai là người có quyền quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần?

02/03/2018


BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN

Tôi là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

21/02/2018


NHẬP TÁCH VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

NHẬP TÁCH VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Vừa qua tôi có mâu thuẫn với em trai về tài sản thừa kế và có gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp. Sau khi tôi gửi đơn khởi kiện thì nhận được thông báo của Tòa án là sẽ tách thành hai vụ án để giải quyết. Vậy tôi muốn hỏi việc nhập tách vụ án dân sự như vậy có được phép không?

07/02/2018


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA XÓM

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA XÓM

Ở xã tôi nguồn nước rất khan hiếm, bà con nông dân thường thiếu nước sinh hoạt. Thôn tôi gồm 13 hộ dân cư, chúng tôi cũng nhau đóng góp xây lên một bể nước ở đầu thôn, rồi dẫn nước nguồn từ trên đỉnh núi về phục vụ bà con trong thôn giặt giũ. Tuy nhiên dạo gần đây có một số người của thôn khác đến bể nước của chúng tôi lấy nước về sử...

05/01/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi: Tôi có một người bạn Hàn Quốc sang Việt Nam mở công ty sản xuất linh kiện điện tử, hôm vừa rồi ông ấy có nhờ tôi làm phiên dịch cho ông ấy tham gia một phiên tòa dân sự về tranh chấp lao động của công ty. Vậy tôi muốn hỏi khi tham gia phiên tòa thì tôi có các quyền và nghĩa vụ gì?

05/01/2018


Những tình tiết sự kiện không phải chứng minh trong tố tụng dân sự

Những tình tiết sự kiện không phải chứng minh trong tố tụng dân sự

Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh…

05/01/2018


bttop