KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự

Nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự

Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp…

05/01/2018


Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

Khi giải quyết vụ việc dân sự mà chưa có điều luật áp dụng, Tòa án có thể áp dụng tập quán, tương tượng pháp luật, án lệ, lẽ công bằng…để giải quyết.

05/01/2018


Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết…

05/01/2018


Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu về lao động theo quy định của pháp luật…

05/01/2018


Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh

Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh

Tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định…

05/01/2018


Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động…sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

05/01/2018


Những tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp về kinh doanh thương mại  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận…sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

05/01/2018


Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc  thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; yêu cầu thuận tình ly hôn; yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ…sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

05/01/2018


Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân…là một trong những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

05/01/2018


Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu về dân sự theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp về dân sự theo quy định sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân có thẩm quyền…

05/01/2018


Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch

Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ theo quy định.

05/01/2018


Giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch

Giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch

Các giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa…sẽ không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch.

05/01/2018


Thủ tục đề nghị xác nhận kết quả thi hành án

Thủ tục đề nghị xác nhận kết quả thi hành án

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan THADS xác nhận kết quả thi hành án.

05/01/2018


Thủ tục yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

Thủ tục yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

Khi tài sản có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án, một trong các đương sự có thể yêu cầu định giá tài sản theo quy định.

05/01/2018


Thủ tục đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Thủ tục đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với  khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Người phải thi hành án muốn đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước thì thực hiện các thủ tục theo quy định.

05/01/2018


Thủ tục yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

Thủ tục yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

Đương sự có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên thực hiện thủ tục theo luật định

05/01/2018


Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

Việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án được thực hiện theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Thủ tục yêu cầu thi hành án quá hạn

Thủ tục yêu cầu thi hành án quá hạn

Đương sự có yêu cầu thi hành án quá hạn nộp hồ sơ tới Cơ quan thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết.

05/01/2018


Thủ tục đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Thủ tục đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Đương sự muốn miễn, giảm phí thi hành án nộp hồ sơ tới Cơ quan thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết.

05/01/2018


bttop