KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định pháp luật hiện hành.

08/01/2019


Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt với vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

25/10/2018


Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã

Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã

Mức phạt đối với vi phạm các quy định về góp vốn và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã được quy định như thế nào?

25/10/2018


Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

25/10/2018


Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hành vi vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

25/10/2018


Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Luật sư cho tôi hỏi hành vi vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh có thể bị xử phạt như thế nào?

25/10/2018


Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội

Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về xử phạt vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội.

25/10/2018


Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con

Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con

Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con bị xử phạt ra sao?

25/10/2018


Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân

Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt đối với vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân.

25/10/2018


Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

Mức phạt đối với vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp là bao nhiêu theo pháp luật hiện hành?

25/10/2018


Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

25/10/2018


Vi phạm quy định về Ban kiểm soát

Vi phạm quy định về Ban kiểm soát

Mức xử phạt với vi phạm quy định về ban kiểm soát được quy định như thế nào theo quy định pháp luật.

25/10/2018


Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Quy định của pháp luật đối với việc xử phạt vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp.

25/10/2018


Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

25/10/2018


Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

 Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

Mức xử phạt vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác được quy định như thế nào theo quy định pháp luật?

25/10/2018


Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xử phạt đối với vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

24/10/2018


Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

Quy định pháp luật về vấn đề vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

24/10/2018


Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp.

24/10/2018


Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Mức xử phạt đối với vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước là bao nhiêu?

24/10/2018


Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

24/10/2018


bttop